Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Lars Pehrson/SvD

Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Lars Pehrson/SvD

De fackliga centralorganisationerna är förvånade och kritiska till Svenskt Näringslivs diskussioner med Sverigedemokraterna. Inget fack har några planer på att sätta sig i diskussioner med Sverigedemokraterna.

Det är LO som reagerar starkast och med mest kritik medan Saco och TCO mer är förvånande och undrande.

– Det är mycket förvånande. I flera år har arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv angripit oss för att vi skulle ha fiskat i grumliga vatten när vi vill ha upp immigrantarbetarnas löner. Och nu visar det sig att arbetsgivarna i hemlighet har samarbete med SD, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Tidningen Dagens Industri har berättat om samarbetet mellan Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivarorganisationer.  Kontakterna har varit täta och nära. För arbetsgivarna har syftet varit att få gehör för sin politik.

Svenskt Näringsliv har flera gånger försett SD med material och det har hänt att arbetsgivarnas formuleringar mer eller mindre ordagrant dykt upp som SD:s politik

Han tycker dessutom att det är magstarkt att arbetsgivarna diskuterar arbetsrätten med SD – särskilt i ljuset av att fack och arbetsgivare avtalsvägen försöker hitta lösningar utan politiker inblandning. Karl-Petter Thorwaldsson upprörs av att arbetsgivarna försöker skapa en politisk majoritet i riksdagen mot facket med hjälp av SD och de borgerliga.

– Man kan inte tycka två saker samtidigt. Det går inte att vara för öppenhet och medmänsklighet och samtidigt samarbeta med SD. Svenskt Näringsliv måste välja sida. Det här ska vi ta upp en diskussion med dem om, säger LO-ordföranden.

Även TCO vill diskutera det här med arbetsgivarna.

– Jag är förvånad över att samtal har förts mellan arbetsgivarna och Sverigedemokraterna, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

– Varje organisation får bestämma själv över vilka kontakter man ska ha. Vi på TCO har inga kontakter med Sverigedemokrater. Vi samarbetar bara med partier som har samma människosyn som oss, säger TCO-ordföranden.

Saco har inte bestämt om man ska ta upp någon särskild diskussion med arbetsgivarna om detta.

– Det är konstigt att Svenskt Näringsliv har kontakter med SD i skymundan och att man inte berättat öppet om detta, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Han berättar att Saco beslutat att inte ha några kontakter med SD utom i de fall när Saco bjuder in ett helt riksdagsutskott och det finns SD-are i utskottet.

– SD:s tankat fungerar illa ihop med den solidariska tanke som fackföreningsrörelsen har, säger Göran Arrius.