Torbjörn Johansson. Foto: Janerik Henriksson

Torbjörn Johansson. Foto: Janerik Henriksson

 

Lika pensionsvillkor för alla medlemmar är ett ideal för LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. Men LO kan inte hindra starka grupper från att förhandla sig till bättre pension.

Hälften av slutlönen i pension. Mer ger inte det allmänna pensionssystemet till en industriarbetare som har arbetat i 45 år och går i pension vid 65, enligt basscenariot i LO:s pensionsrapport från 2013.

Sedan dess har bilden inte ljusnat, snarare tvärtom. LO:s pensionsutredning, som snart blir klar, kommer att bekräfta att det.

Klen allmän pension ökar avtalspensionens betydelse. Avtalspension, som också kallas tjänstepensionen, är ett komplement till den allmänna pensionen som du har om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Är du privatanställd arbetare kallas den Avtalspension SAF-LO.

De senaste åren har starka LO-grupper, främst inom industrin, förhandlat fram pensionsförmåner utöver vad det centrala avtalet om Avtalspension SAF-LO ger. I ungefär 20 avtal – stål- och metallavtalet, avtalet för svetsmekaniska verkstäder och ett antal andra – finns så kallad livsarbetstidspremie, som ger extra pensionspremier på upp till fyra procent av lönen. Också elektriker och målare får extra inbetalningar till sina avtalspensioner.

Det här gör att skillnaderna i pension mellan olika LO-medlemmar ökar.

– Det är definitivt ett problem, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, som kommenterade utvecklingen under en pressträff på LO Mediehus igår, torsdag.

– Med låga allmänna pensioner ser de som kan till att förhandla till sig mer. Vi kan inte förbjuda LO-förbunden att avsätta pengar till pension i sina avtal. Men min grundsyn är att pensionsvillkoren ska vara lika.

Ett sätt att minska pensionsklyftorna inom LO-kollektivet är att förbättra Avtalspension SAF-LO, så att även medlemmar med sämre förhandlingsläge får högre avtalspensioner. Torbjörn Johansson bekräftar att det är en möjlig väg – ”det ligger i farans riktning”. Högre premier till avtalspensionen skulle stärka kollektivavtalens värde.

– Nackdelen är att anställda som inte omfattas av kollektivavtal halkar efter. Höga pensionspremier kan också få arbetsgivare att avstå från att teckna avtal.

Personligen ogillar Torbjörn Johansson att ansvaret för pensionen har flyttats över från samhället till den enskilde individen. I såväl det allmänna pensionssystemet som de flesta avtalspensionssystem avgörs pensionens storlek av hur mycket pensionspengar du har tjänat in under livet, och hur hög avkastning du har fått på ditt pensionssparande.

– Jag tycker illa om att Nisse och Ulla får olika hög pension därför att de har spekulerat olika med sina pengar.

Om ökade avsättningar till avtalspensionen blir ett krav från LO-förbunden i den kommande avtalsrörelsen är osäkert. Men enligt Torbjörn Johansson är pensionsfrågan het.

Läs också: