Stockholm stad ska backa upp socialtjänsten med ett specialistteam av erfarna socialsekreterare. På så vis hoppas man kunna förebygga uppsägningar och göra det lättare att rekrytera.

Från årsskiftet ska Stockholm stad anställa fem till åtta socialsekreterare som ska rycka ut till de stadsdelar där socialtjänsten inte hinner med. Detta för att underlätta arbetsbördan för de fast anställda, rapporterar Dagens Nyheter.

– Det är stor personalomsättning bland socialsekreterarna och det blir allt svårare att rekrytera erfaren personal. Det är också mycket extra arbete med ensamkommande flyktingbarn, i stort sett alla måste utredas, säger Ewa Larsson (MP), vikarierande socialborgarråd till Dagens Nyheter.

Men enligt Ewa Larsson är specialistteamet inget tillfälligt projekt för att lösa en akut situation.

– Självklart är målet att socialtjänstens fast anställda personal ska hinna och orka med. Men nu får de hjälp av specialistteamet som kan ge dem extra avlastning och stöd i en svår situation och hjälpa till med kunskapsöverföring. Det ökar möjligheten att rekrytera, behålla personal och förbättra arbetsvillkoren, säger Ewa Larsson till Dagens Nyheter.