Dortmund, 6 september. Flyktingar hälsas välkomna. Foto: Martin Meissner

För Tyskland och flera andra länder kan flyktingmottagandet bli ett viktigt sätt att klara ekonomin i framtiden.

I många länder oroas nationalister för att ett ökat flyktingmottagande ska kosta för mycket. Men för många länder i ett åldrande Europa kan ett ökat flyktingmottagandet tvärtom vara bra för den ekonomiska utvecklingen.
– De flesta flyktingar är unga och har bra utbildning. Dessutom är de motiverade. Precis sådan arbetskraft vill vi ha, sa Daimlers koncernchef Dieter Zetsche till tysk press förra veckan.

Från Angela Merkels regering har liknande tongångar hörts. Prognosen är att Tyskland tar emot 800 000 migranter och flyktingar i år. Enligt beräkningar som tidningen Times hänvisar till kan kostnaden för detta uppgå till 10 miljarder euro. Trots det kan migrationen och flyktingmottagandet bli den tyska ekonomins räddning.

Landet som har EU:s lägsta arbetslöshet ligger nämligen risigt till då man tittar på befolkningsutvecklingen. För få barn föds och befolkningen blir allt äldre. Om inte något görs blir det svårt att betala ut pensioner och upprätthålla samhällsservicen.

– I dag har vi 45 miljoner i arbets­kraften men om utvecklingen fortsätter som i dag kommer vi endast att ha 29 miljoner i arbetsför ålder år 2050, säger forskaren Matthias Mayer till Arbetet.

Han har gjort en studie för på tankesmedjan Bertelsmann stiftung om vilka framtida behov som finns på tyska arbetsmarknaden fram till 2050.

Studien har fått stort genomslag. Så väl företagare som politiker hänvisar till de beräkningar Matthias Mayer tagit fram som visar att Tyskland behöver ta emot cirka 400 000 migranter per år från länder utanför EU för att klara sin arbetskraftsförsörjning fram till 2050.

Inte ens om pensionsåldern i landet höjdes till 70 år och kvinnorna kunde nå samma sysselsättningsgrad som männen skulle det räcka.
– Det skulle endast leda till att arbetskraften ökade med 4,4 miljoner. Vi skulle fortfarande behöva fler migranter för att upprätthålla samma tillväxt som i dag, säger Matthias Mayer.

Tyskland är inte ensamt i EU om att ha en åldrande befolkning. Spanien och Italien är två andra länder där födelsetalen är låga och där det i framtiden kan bli brist på arbetskraft.

Skulle ett ökat flyktingmottagande kunna vara en lösning för dem också?
– Både ja och nej. Jag tycker att flyktingmottagande i första hand ska ske av humanitära skäl. Men när man tittar på det långsiktigt så finns det också positiva ekonomiska effekter, säger Matthias Mayer.

 

Lägsta arbetslösheten i EU

• Tyskland, med sin befolkning på 81 miljoner, har EU:s lägsta arbetslöshet: 4,7 procent.

• I dag uppgår arbetskraften till 45 miljoner, men låga födelsetal och en åldrande befolkning gör att endast 29 miljoner beräknas vara i arbetsför ålder 2050.