Martin Linder – marknadsekonom och göteborgare – blir Unionens högsta representant.

Martin Linder – marknadsekonom och göteborgare – blir Unionens högsta representant.

Martin Linder föreslås bli Unionens nästa förbundsordförande.

Nuvarande ordförande Cecilia Fahlberg meddelade i våras att hon inte står inte till förfogande för omval.

– Man känner sig så klart både glad och hedrad att få det förtroendet från valberedningen, säger Martin Linder till tidningen Kollega, och nämner på uppmaning sitt engagemang, sin erfarenhet och sin vilja till förändring, liksom sin strategiska och analytiska förmåga som tänkbara motiv för valet.

41-åriga marknadsekonomen och tidigare göteborgaren Martin Linder är sedan den förra kongressen Unionens andra vice ordförande.

Valberedningen lägger fram sitt förslag till kongressen den 11–15 oktober.

Då föreslås också en ny styrelse som består av åtta män och åtta kvinnor, med en medelålder på 44 år.

Valberedningens ordförande Anne Thelander hänvisar till Unionens starka utveckling och behov av såväl nytänkande som förvaltande.

– I vårt förslag till ny förbundsstyrelse finns personer som kan tillföra visioner, facklig ideologi och mod. Det finns också stabilitet, trygghet och ekonomisk kompetens och en uttalad vilja att arbeta nära Unionens medlemmar, säger hon i ett pressmeddelande.