Martin Klepke webbledartopp

Sverigedemokraternas tyckande i flyktingfrågan är känt.

Men som alla riksdagspartier har SD nu också lagt sitt budgetförslag. Och här kommer det häpnadsväckande.

SD vill skära ned all kommunal verksamhet med 53 miljarder kronor. Det är mer än Sveriges hela försvarsbudget.

Omräknat i antal jobb betyder det att omkring 100 000 kommunalt anställda får lämna sina jobb senast 2018. Det är det ”Framtidens Sverige” som skapas om Sverigedemokraternas politik får råda.

I en genomgång i tidningen Dagens Samhälle konstaterar Anna Ljungdell, kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, att hennes kommun visserligen skulle få en miljon av de pengar SD samtidigt lovar till landsbygdsskolor. Men hon skulle fortfarande ha omkring 100 miljoner kronor kvar att spara in.

Det motsvarar Nynäshamns totala kostnader för barnomsorgen.

En annan utväg vore att lägga ned all kultur- och fritidsverksamhet. Men då skulle hon ändå ha sådär 65 miljoner kvar att spara.

Anna Ljungdell undrar varför medierna i förra veckan okritiskt förmedlade att SD i sin budget vill satsa 300 miljoner på skolor på landsbygden, när de samtidigt vill skära ned 176 gånger mer på all annan kommunal verksamhet.

En högst berättigad undran.