– Den nuvarande flyktingkatastrofen är den största sedan andra världskriget. Vi har en otroligt stor arbetsuppgift när vi måste möta detta skyddsbehov.

­– Det är ingen enkel uppgift. De nyanlända behöver bostäder, kompetensbedömningar och jobb, fortsätter LO-ordföranden sitt resonemang.

Karl-Petter Thorwaldsson är mycket nöjd med att regeringen sätter som mål att nyanlända i normalfallet ska vara i arbete inom två år. I dag är det bara en av fem i gruppen som lyckas med detta.

­– Regeringen tänker rätt även på den här punkten. Tidigare har vi haft fokus på vad de inte kan i stället för vad de kan.

­– Det är bättre att de kommer i arbete så fort som möjligt. Därefter kan man komplettera med utbildning om det behövs.

LO kommer däremot att hålla ett vakande öga på alla försök till lönesänkningar och skapandet av nya låglönesektorer med lägre löner än vad vi i dag kan se.

Den fackliga linjen är i stället uppbackning av arbetsgivare som anställer personer med svag ställning på arbetsmarknaden.

­– Vi ställer oss bakom lönestöd till dem som inte matchar arbetsmarknaden, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Dagens presskonferens hölls mot bakgrund av den flyktingkatastrof som Europa upplever. Statsministern försvarade Sveriges stora mottagande av asylsökande.

– När människor flyr för sina liv har vi ett moraliskt och mänskligt ansvar att hjälpa dem, sa Stefan Löfven.

I nästa månad är arbetsmarknadens parter och andra viktiga representanter från Föreningssverige inbjudna till en snabbt insatt konferens.

Åtgärder på arbetsmarknaden är en stor del i den nationella samlingen ”Sverige tillsammans”, som bara under nästa år är en satsning på 1,8 miljarder kronor.

På dagens presskonferens presenterades ett åtgärdspaket, som delvis varit känt sedan tidigare.

­– Målet är att den nyanlände i normalfallet ska ha etablerat sig och kommit i arbete inom 2 år, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på dagens presskonferens.

Ett viktigt inslag är de snabbspår till jobb som redan tidigare startats och rör 20 yrken med brist, som kockar, farmaceuter, elektriker och målare.

– Vi har också tagit initiativet till insatser på Arbetsförmedlingen så att den kan möta nyanlända mer flexibelt, sa ministern.

Ett stort problem är svårigheterna att validera utländska utbildningar och yrken. Metoder och kunskaper saknas. Regeringen sätter in flera insatser och ger extra resurser på området till bland andra Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen. En speciell satsning på validering av vårdyrken görs.

– Det är en flaskhals, konstaterade Ylva Johansson.

Arbetsförmedlingen får också i uppdrag att tidigt kartlägga de nyanländas yrkeskompetens, som inte bara ska leda till snabbare inträde på arbetsmarknaden, utan också kan påverka i vilken kommun de placeras. Inte minst beror det på vilka bristyrken som finns på orten.

Stora insatser görs också på snabbare språkutbildning av nyanlända. Regeringen satsar 100 miljoner kronor på SFI. Studieförbunden får ökade möjligheter att bidra i språkundervisningen. De nyanlända ska kunna plugga svenska från första dagen på asylboendet.