– Jag var en som pekades ut som motståndare, säger Raimo Pärssinen (S). Foto: Tomas Oneborg

Raimo Pärssinen (S). Foto: Tomas Oneborg

Efter att taket i a-kassan har höjts står generösare villkor för ersättning på tur, säger Raimo Pärssinen (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

I måndags höjdes den maximala ersättningen i a-kassan från den nivå som gällde redan 2002. Höjningen gör att du som tjänade upp till 25 025 kronor i månaden medan du arbetade kan få ut 80 procent av din lön från a-kassan. Tidigare gick den gränsen vid 18 700 kronor.

– Jag är oerhört glad att vi har kunnat höja taket, säger Raimo Pärssinen. Det är … jävligt skönt, på ren svenska. Under finanskrisen 2008–2009 kom det som en chock för varslade industriarbetare att ersättningen var så låg.

– Opinionsbildningen från facken, inte minst tjänstemannafacken, har stärkt vår sak gentemot de borgerliga partierna. Det har varit viktigt för reformen.

I och med att avgifterna till a-kassan sänktes 2014 och att taket nu har höjts har två stora brister i försäkringen rättats till. Men fler återstår. Bland andra A-kassornas samorganisation argumenterar för att taket ska indexeras – annars kommer ersättningen till de arbetslösa snart att halka efter på nytt.
Raimo Pärssinen anser att andra förändringar är mer brådskande. Kanske mest grundläggande är att fler måste omfattas av försäkringen. I dag är en majoritet av de arbetslösa i praktiken oförsäkrade: De uppfyller inte villkoren för ersättning.

– Att sänka trösklarna är en prioriterad fråga när arbetet med en bättre a-kassa drar igång i höst eller vinter, säger Raimo Pärssinen. En annan är nya regler för deltidsstämpling, en tredje förtroendevaldas möjligheter till ersättning.

I dag kan deltidsarbetande komplettera sin arbetsinkomst med a-kassa i högst 75 dagar. De dagarna är snabbt förbrukade. En arbetslös som hoppar in och jobbar en dag i veckan förbrukar samtidigt fyra av de 75 deltidsdagarna per vecka. Reglerna, som infördes 2008, har tvingat många arbetslösa att välja: nöj dig med en deltidslön – eller bli arbetslös på heltid.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som lämnade sitt betänkande i våras, föreslog att de 75 dagarna ersätts med en tidsgräns på 60 veckor.

– Det är ett bra förslag, säger Raimo Pärssinen. Men vi måste grunna vidare på det, det här är svåra frågor.

Kommer mer generösa regler för deltidsarbetslösa vara på plats före nästa val?

– Det är absolut min förhoppning. Det tror jag definitivt, svarar Raimo Pärssinen.

Den högsta dagpenningen i a-kassan är nu 910 kronor de första 100 dagarna, för att sedan sjunka till 760 kronor. Anser du att en sådan nedtrappning behövs för att arbetslösa ska fortsätta söka jobb?

– Nej, jag tror inte att den påverkar viljan att söka, säger Raimo Pärssinen. Jag tror att folk vill ha jobb. I framtiden vill jag se ett system med en och samma ersättning hela ersättningsperioden. Men jag vet inte när det blir möjligt.

Sedan hösten 2013 måste arbetslösa lämna aktivitetsrapporter varje månad, där de redovisar sitt jobbsökande – annars riskerar de sin ersättning. Göran Åhman vid Arbetsförmedlingen, som har arbetat med att få systemet på plats, säger till Arbetet att rapporterna gör nytta: De är ett bra underlag när arbetsförmedlarna diskuterar sökstrategi med de arbetssökande.

Raimo Pärssinen är däremot ”inte imponerad” av aktivitetsrapporterandet. Han har själv fyllt i rapporter tillsammans med arbetslösa och upplevt systemet som otympligt.

– Ett kontrollsystem behövs, men jag är inte övertygad om att det här är ett effektivt redskap. Arbetsförmedlingen är under omvandling nu, och det här är en av de delar man måste ses över.

I socialförsäkringsutredningen tycktes samtliga riksdagspartier vara eniga om grunderna för arbetslöshetsförsäkringen. Modellen med fristående, frivilliga a-kassorna ska behållas, och ersättningen ska ge ”de flesta” arbetslösa standardtrygghet.

Men sedan dess har Ulf Kristersson, Moderaternas ekonomisk-politiske talesman, sågat utredningen, säger Raimo Pärssinen.

– Enigheten i utredningen ger ändå förhoppningar om att vi ska få med fler partier bakom en bättre a-kassa. Det blir intressant att se hur de borgerliga hanterar detta.