– Det är mycket bra att infrastrukturministern uppmärksammar transportbranschens problem, men politikerna borde göra mer, säger Lars Lindgren, Transports ordförande, i en kommentar till ministerns debattartikel i Arbetet.

Det var i morse på Yrkesförarens dag som infrastrukturminister Anna Johansson på Arbetet debatt skrev att alltför många utländska chaufförer arbetar under slavliknande villkor och både åkerinäringen och taxinäringen drabbas av osund konkurrens.

-Det är ohållbart, dundrade ministern.

– Ett steg i rätt riktning, men det behövs mer, svarar Transport-basen Lars Lindgren.

När ministern räknar upp klampning av lastbilar och sanktionsavgiften på 40 000 kronor är det åtgärder som beivrar brott mot cabotagereglerna, inte i sig förhindrar usla arbetsvillkor.

– Ministern är däremot inne på rätt spår när hon talar om ökat beställaransvar och att regeringen i nästa steg är bredd att titta på denna fråga. Men vi vill ha det nu!

Transport kräver allmängiltigförklarade kollektivavtal. Lars Lindgren förklarar att det är svårsmält för övriga LO-förbund, men hänvisar till den allmänna situationen i EU.

De flesta länder har lagstiftade lägsta minimilöner, medan här styrs lönerna av kollektivavtalen. Därför blir 0 kronor den minsta lön man kan ha i landet om villkoren inte är avtalsreglerade.

Lars Lindgren konstaterar också att det finns åtgärder som mycket snabbt kan vidtas och som skulle ge svenska åkare bättre möjligheter i konkurrensen på marknaden.

– En sådan enkel sak är översyn av dieselskatten, där Sverige ligger mycket högt. Den borde harmonisera med nivån i andra EU-länder.

­– Jag skulle till och med kunna tänka mig en sameuropeisk beskattning av diesel. Det skulle inte spela någon roll om den var tre eller sex kronor litern, bara den blev lika för alla.