Många kommunalare förlorar bara några hundralappar i månaden i pension på att sluta jobba före 65 år, visar beräkningar som tidningen Kommunalarbetaren publicerar i dag.

Få kan ha undgått politikernas budskap att vi måste arbeta längre för att få rimliga pensioner. Ett hårt budskap för de många LO-medlemmar som är slitna och inte orkar arbeta till 65-årsdagen.

Budskapet är dessutom tveksamt i sak. Lågavlönade har mycket små möjligheter att förbättra sin pension genom att arbeta längre, visar beräkningar som Kommunalarbetaren har låtit Pensionsmyndigheten och pensionsbolaget KPA göra (www.ka.se).

En ogift, heltidsarbetande kommunalare med 20 000 kronor i slutlön höjer sin inkomst som pensionär med ynka 130 kronor i månaden om hon går i pension vid 65 års ålder i stället för 62.

Det beror för det första på att en del av pensionen består av garantipension. Garantipensionen, som ska skydda dem som har haft små eller inga arbetsinkomster, räknas av i takt med att man tjänar in mer inkomstpension. För det andra får personen i exemplet bostadstillägg, som krymper när hon arbetar ihop mer pension.

Är kommunalaren gift sänker hon sin pension med 300 kronor i månaden om hon väljer att gå i pension vid 64 år i stället för 65. Slutar hon jobba redan vid 62 blir skillnaden större, 1 183 kronor i månaden.

En stor del av Kommunals medlemmar orkar inte arbeta till 65-årsdagen, utan slutar tidigare. Även om detta inte sänker pensionen efter 65 år särskilt mycket betalar de ett högt pris. Åren fram till 65 måste de klara sig på mycket mindre pengar än om de hade arbetat. Garantipension och bostadstillägg får man nämligen först när man har fyllt 65 år.

Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker vid Folksam, kommenterar:

– Har du låg lön gör det väldigt lite skillnad för pensionen om du jobbar hela livet eller inte. Det är dags att se över garantipensionen, så att ett långt arbetsliv ger utdelning i form av bättre pension. En möjlighet som Folksam har fört fram är en skattereduktion för dem som har arbetat mycket och ändå har garantipension.