Arbetsmarknadsministrar i åtta länder kräver att EU ser till att det blir möjlighet för utländska arbetare att konkurrera med lägre löner.

– Jag tycker att det är rimligt att de får konkurrera med sina lägre lönenivåer, säger Sverker Rudeberg på Svenskt Näringsliv.

I ett brev till EU-kommissionär Marianne Thyssen kräver arbetsmarknadsministrar från åtta EU-länder att unionen inte ska strama upp reglerna för utstationerade.

”Löneskillnaderna mellan olika länder ska inte betraktas som illojal konkurrens. Det ska inte finnas några hinder för tjänsteföretag att dra nytta av konkurrensfördelar som lägre löner” skriver ministrarna.

De åtta länderna som undertecknat brevet är: Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien.

Brevet, som skickades den 14 augusti, ska ses som ett svar på ett utspel som gjordes i juni av flera s-ministrar inom EU. Den svenska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson pekas ut som en av arkitekterna bakom ett gemensamt brev från sex socialdemokratiska arbetsmarknadsministrar i EU. I det brevet, som också riktas till EU-kommissionen, kräver de en förändring av det EU-direktiv – utstationeringsdirektivet – som reglerar villkoren för utländsk arbetskraft som skickas till andra länder för att jobba.

De socialdemokratiska arbetsmarknadsministrarna vill att den utländska arbetskraften ska ha samma villkor som de som bor i landet de arbetar i.

Flera länder i öst reagerar på s-politikernas krav att förändra utstationeringsdirektivet på det sättet.

Sverker Rudeberg på Svenskt Näringsliv säger att lägre löner för tillfälligt utstationerad personal är att likna vid att tillverka billigt i ett annat land och sedan exportera.

– Det är rimligt så länge som det håller sig till den lagstadgade minimilönen, säger han.

LO tycker att de socialdemokratiska arbetsmarknadsministrarna gjorde rätt som krävde en revidering av utstationeringsdirektivet. Men alla fackliga delar inte den uppfattningen. Saco tror inte att det är en smart strategi. De delar analysen av att det behövs en förändring för att motverka en lönedumpning. Akademikerfacket tror dock inte att det är klokt att öppna för en förändring just nu.

– Vi är oroliga för att en revidering just nu kan få allvarliga konsekvenser för det svenska systemet för lönebildning, säger Åsa Ehinger Berling på Saco.

– Öppnas direktivet är risken att andra krafter kommer i rörelse och det kanske inte blir som vi vill. Om det finns en högerdominans i EU-parlamentet och Rådet är det inte alls säkert att det går fackets väg, fortsätter hon.

LO:s Johan Danielsson håller dock inte med.

– Det finns alltid en risk men för den skull kan man inte låta bli att driva det man vill. Det vore att ge upp om politiken, säger han.