Martin Klepke webbledartopp

– Vi ska inte vara rädda för ny teknik, säger Stefan Löfven i DN. Han välkomnar i stället att fler jobb tas över av robotar.

Det är helt rätt.

Ny teknik har aldrig hotat våra arbetstillfällen. Däremot kan en ojämn fördelning av vinsterna från ny teknik hota såväl en fungerande ekonomi som nya jobb.

Så allt handlar, som alltid, om hur de resurser som vi gemensamt arbetar ihop ska fördelas, oavsett tekniska framsteg.

Åsikten att ny teknik skulle hota jobben förutsätter att det bara finns en viss mängd jobb i en ekonomi. Och att om någon blir arbetslös när en robot installeras så förblir personen arbetslös livet ut.

Det krävs inte särskilt mycket tankekraft för att förstå det orimliga i detta resonemang.

Holland, med en yta mindre än Jämtland och Härjedalen men med 17 miljoner invånare, skulle vara hopplöst förlorade i förödande arbetslöshet. I stället har man lägre arbetslöshet än Sverige, kombinerad med snarlik välfärd.

När den tekniska utvecklingen gick som snabbast i Sverige efter andra världskriget och jobb slogs ut på löpande band var dessutom arbetslösheten bara en fjärdedel av dagens.

Knepet då var att de vinster som frigjordes investerades i nya jobb och mer välfärd. Det, inte att avfärda ny teknik, är framtiden.