Börsen i Shanghai började rasa redan i juli, och med undantag för några tillfälliga uppgångar har raset fortsatt och dragit med sig stora delar av världens finansmarknader. Foto: Xie Zhengyi

Börsen i Shanghai började rasa redan i juli, och med undantag för några tillfälliga uppgångar har raset fortsatt och dragit med sig stora delar av världens finansmarknader. Foto: Xie Zhengyi

Det blir en skakig börshöst i världen spår experterna och vissa fruktar ett nytt finansiellt Harmageddon. Samtidigt fortsätter arbetslösheten i EU att sjunka.

Panik. Hysteri och flockbeteende.

De senaste börsrasen i Asien har påverkat hela världens finansmarknader. Men frågan är hur det påverkar jobben.
– När osäkerheten i världen ökar, minskar investeringarna, säger Anders Rune, chefsekonom på Teknikföretagen.

Efter finanskrisen 2008 svepte en våg av massarbetslöshet över Europa. Hårdast drabbades Grekland och Spanien där arbetslösheten steg från 8 till 25 procent på bara några år.

De senaste veckornas börsdykning i Shanghai har fått finansmarknaderna i hela världen att drabbas av skrämselhicka.
– Men än så länge är det för tidigt att säga om börsoron leder till ökad arbetslöshet, säger Anders Rune.

Erika Sjölander, utredningschef på IF Metall, är inne på samma linje.
– Vi har inte hört om någon större oro på våra fackklubbar inom industrin. Men blir det en långvarig finansiell oro kan det påverka den globala konjunkturuppgången som många tror är på gång, säger hon.

Det ligger i finansmarknadens natur att reagera kraftigt. Aktiekurser stiger och sjunker snabbt. Börsen i kinesiska Shanghai anses dessutom vara extra instabil. Den kinesiska finansmarknaden är relativt ung och insynen inte lika stor som i västländerna. Shanghaibörsen är den femte största marknadsplatsen för aktier i världen och med sin befolkning på 1,4 miljarder är Kina en viktig global tillväxtmotor. Att kinesiska investerare dessutom satsar stora pengar på företag i Europa, Afrika och Sydamerika innebär att den globala ekonomin allt mer flätas samman. Förändras läget i Kina påverkas råvaruexporterande länder som till exempel Brasilien och Ryssland.

Just nu håller Kina på att växla över till en ny ekonomisk fas. I två decennier har landet byggt sin ekonomiska utveckling på varuproduktion och export. Tillväxten har varit kring 10 procent per år. Senaste tiden har tillväxten avtagit och ligger kring 7 procent, samtidigt som de nya jobben allt mer skapas i tjänstesektorn och inte inom industrin som tidigare.

Swedbanks chefekonom Anna Felländer säger att en förklaring till den kinesiska börsoron är att aktierna i Shanghai steg i början av året.
– Det vi nu ser är en rekyl bakåt, säger hon och förutspår en skakig höst på den globala finansmarknaden.

eurostatFör investerare finns det fler osäkra kort än Kina just nu. Blickarna riktas mot USA där frågan denna månad är om den amerikanska riksbanken ska höja räntan eller inte. En höjd ränta innebär mindre pengar till aktier.

Trots att finansmarknaden är osäker är prognosen från Swedbank ganska ljus.
– Jag har ingen kristallkula och ingen vet, börsen styrs av ett flockbeteende men mycket talar för en ekonomisk återhämtning i världen, säger Anna Felländer.

Den amerikanska ekonomin ser ut att gå bra och det kommer även positiva signaler från Europa. I krisdrabbade Spanien spås tillväxten bli över 3 procent i år. Samtidigt sjunker arbetslösheten. I euroländerna är 10,9 procent arbetslösa. Så låg har inte arbetslösheten varit sedan juni 2011.

Enligt den senaste statistiken från Eurostat är 23 miljoner arbetslösa i EU, men trenden är att fler får jobb. I 23 av 28 EU-länder sjunker arbetslösheten just nu.

nedgången

borsen