Transportarbetareförbundet har valt att utesluta lastbilschauffören Sammy Augustsson. Orsaken är att han är Sverigedemokraternas gruppledare i Nybro, och sitter med i kommunstyrelsen.

– Vi förutsätter att den som företräder Sverigedemokraterna i kommun eller riksdag, också står bakom deras syn på etnicitet och invandring. Och det engagemanget går inte att förena med vår grundsyn när det gäller alla människors lika värde, säger Transportarbetareförbundets ordförande Lars Lindgren.

Sammy Augustsson har de senaste fem åren arbetat som lastbilschaufför. Ungefär lika länge har han varit medlem i Transportarbetarförbundet. Sedan några år tillbaka är han också politiskt aktiv i Sverigedemokraterna i Nybro, och sitter med i kommunstyrelsen.

Han har svårt att förstå varför Transport anser att hans politiska engagemang i Sverigedemokraterna krockar med medlemskapet i facket.

– Jag tycker att Sverigedemokraternas värdegrund stämmer utmärkt överens med Transportarbetareförbundets. Vi värnar om de svenska arbetstagarna, det vill säga de som har svenska arbetstillstånd och betalar skatt i Sverige, säger Sammy Augustsson.

Han tycker också att det är helt fel att utesluta någon på grund av deras politiska åsikter.

Men enligt Lars Lindgren är det inte Sammy Augustssons politiska åsikter som gör att han utesluts, utan hans aktiva engagemang som förtroendevald.

– Vi har medlemmar från alla politiska partier. Många sympatiserar med SD, och det är okej. Men det går ett kirurgiskt snitt mellan att sympatisera och att aktivt arbeta för att föra fram deras politik, säger Lars Lindgren.

Transport är ensamt bland fackförbunden om att utesluta aktiva sverigedemokrater. Flera fack väljer i stället att endast förbjuda aktiva från att ha fackliga uppdrag.

Sammy Augustsson anser att Transport genom att utesluta tar politisk ställning, och att peta demokratiskt valda personer endast har som syfte att avskräcka folk från att våga stå upp för sina åsikter.

– Att det skulle vara ett hot mot demokratin faller på sin egen orimlighet. Det är ingen mänsklig rättighet att få vara med i ett fackförbund, säger Lars Lindgren.

Sammy Augustsson överväger att överklaga beslutet.

Därför väljer Transport att utesluta

Sedan 2005 har Transport uteslutit ett tjugotal aktiva sverigedemokrater. Detta därför att de anser att fackets grund ska bygga på arbete och klasstillhörighet, inte härkomst. Förbundets tolkning är att Sverigedemokraternas uppfattning om att "värna det svenska folkets och den svenska nationens bestånd" strider mot fackets grundläggande värdering om alla människor lika värde.