– Jag vill inte ändra las-reglerna ett smack, säger Lene Eriksson, klubbordförande för Unionen på Sony Mobile. Hon är kritisk till att Unionen inte förankrat förslaget om kompetenskriterium bland de förtroendevalda. Foto: André de Loisted

Nu spricker enigheten i Unionen inför förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal. Flera tunga klubbar vill behålla nuvarande las-regler och säger att de bara har fått sitta på läktaren och titta på när förhandlingarna förberetts.

Nuvarande las-regler är bra. Jag gillar dem. Ändra dem inte ett smack. Så låter det när tidningen Arbetet ringer runt till klubbordförande på tunga företag i Unionen.
I förhandlingarna diskuterar parterna en turordning som bygger på kompetens när företagen skär bort personal på grund av arbetsbrist. En klubbordförande kallar kompetens som urvalskriterium för flum.

Men Unionens förhandlingschef Niklas Hjert, som leder den fackliga sidan vid förhandlingsbordet, tillbakavisar kritiken.

– Hela diskussionen förs utifrån arbetsgivarnas förslag. Slutversionen kommer inte bli den samma, säger han.

– Jag skulle bli förvånad om våra klubbföreträdare skulle säga ja till ett utgångsbud från arbetsgivarna i en förhandling.

Under september kommer PTK och Svenskt Näringsliv att mötas flera gånger i förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal, som ska reglera stödet till uppsagda tjänstemän och hur reglerna vid uppsägningar ska utformas.

Niklas Hjert håller inte med om att förslaget är dåligt förankrat i Unionen med sin halva miljon medlemmar. Han tycker varken att Sacos nej till nuvarande inriktning på förhandlingarna (se separat artikel) eller sprickan i Unionen är någon anledning till att lägga i backen.

– Styrelsen i PTK har fattat ett enhälligt beslut om att gå in i förhandlingarna. Beslutet om vad vi i PTK vill åstadkomma är också enhälligt. Nu har vi i förhandlingschefsgruppen fått uppdraget.

Men bland ordförandena på Unionens klubbar på flera större företag är bilden en annan.

Lene Eriksson, Sony Mobile, har under den senaste tiden varit med om kraftiga nedskärningar hos sin arbetsgivare i Lund. Hon har sett hur ett teknikskifte lett till att många kollegor med äldre kunskaper fått gå.

– Jag vill inte ändra las-reglerna ett smack.

Lene Eriksson är kritisk till att Unionen inte har förankrat förslaget om ett kompetenskriterium bland de förtroendevalda.

– Jag har själv skickat mina åsikter till ledningen och sagt att detta inte är någon bra idé.

– Unionen var väldigt mån om att ha en dialog i frågan om flexpension, men har inte haft samma engagemang i denna fråga, säger hon till Arbetet.

Jonny Hillbert, ordförande för Unionen på SKF i Göteborg, menar att företagen vill ha större makt över uppsägningarna:

– Det är inget jag står bakom. Jag tycker man ska följa las så gott det går. Företaget ska inte kunna göra avsteg från las-reglerna.

Om avsteg görs ska det vara på fackligt initiativ och då skulle möjligen kompetens kunna vara en grund för detta, anser han.

På LKAB i Kiruna säger Sakari Alanko att utan fackliga påtryckningar struntar företagen i kompetensutveckling och tar in nyutbildade i stället. Han föredrar nuvarande regler.

– Ja, de är mest vettiga.

Sakari Alanko är just nu inne i förhandlingar om neddragningar och kan bara tänka sig undantag från turordningen om det gäller ”en jäkligt speciell kompetens eller befattning”.

Hans Andersson, Ericsson i Katrineholm, är försiktig i sina uttalanden eftersom förhandlingarna pågår utifrån beslut som tagits högre upp i förbundet, men tycker att nuvarande regler – sist in, först ut – i stort sett fungerar bra:

– Vi har ju regeln om tillräcklig kompetens för de befattningar som finns kvar efter en neddragning. Men visst kan det vara svårt att hålla emot när företaget vill ha avtalsturlistor i stället för att följa las.

Ingrid Holmberg på Kockums i Malmö har förhandlat vid flera personalnedskärningar, men klubben har aldrig accepterat avtalsturlistor. När en tjänsteman har unik kompetens blir denne kvar även om anställningstiden är kort.

– Jag tycker att nuvarande las fungerar i grunden. Dessutom tror jag att begreppet ”sist in – först ut” är vedertaget bland svenskarna.

– En ny arbetsgivare tycker inte det är konstigt om någon har blivit uppsagd på grund av kort anställningstid.

På Dynapac i Karlskrona, ett företag inom Atlas Copco-koncernen, är Unionens ordförande Magnus Fast frågande till förbundets inställning i förhandlingarna.

– Vår principiella uppfattning i klubben är självklar. Vi kan inte avskaffa turordningsreglerna och ersätta dem rakt av med ett kompetensbegrepp.

Han framhåller att anställningstid är ett tydligt och mätbart kriterium vid uppsägningar, medan kompetensutveckling som urvalsmetod lätt leder till godtycke.

– För mig är det ett flumbegrepp. Jag håller mig avvaktande skeptisk till dess motsatsen är bevisad.

På Volvo Personvagnar i Göteborg är klubbordföranden Sören Carlsson inte främmande för att utgå från kompetensen vid uppsägningar.

– För egen del är jag inte rädd för det. Så är det i dag. Vi har 1 500 befattningar bland tjänstemännen på Volvo. På 200 av dem finns det enbart en enda tjänsteman.

Men han konstaterar att inte ens Volvoklubben med sina 3 000 Unionen-medlemmar har involverats i förhandlingarna:

– Vi har suttit på läktaren trots att vi är en av Unionens största klubbar.

Carl von Scheele