Personalen jobbar under ständig tidspress, hinner inte ta rast och övertidsuttaget är stort. Vikarier får otillräcklig introduktion och på boenden för flyktingbarn sker sådana överbeläggningar att brandskyddet hotas.

Nu anmäler Akademikerförbundet SSR:s huvudskyddsombud i Malmö Stad situationen för personal som hanterar ensamkommande flyktingbarn till Arbetsmiljöverket. Sedan maj har gruppen ökat kraftigt i Malmö.

Socialsekreterarna och behandlingsassistenterna har en arbetsbelastning som är orimligt hög och de har inte förutsättningar att hinna med sina arbetsuppgifter, skriver skyddsombudet. På sociala jouren har det skrivits flera anmälningar om avvikelse och två Lex Sara-anmälningar om personal som inte hunnit träffa de barn de ska placera.

På själva boendena har barnen placerats så trångt att man grovt har brutit mot brandskyddsregler. Därtill följer den risk för ökade konflikter det innebär att placera fler barn – varav många lider av psykisk ohälsa – än vad verksamheten är avsedd för på ett boende. Slagsmål och stölder har förekommit.

Skyddsombudet Hanna Ljungberg vill att arbetsgivaren gör en riskbedömning för personalen, gör något åt bemanningen så att alla får dygnsvila och inte tvingas till övertid och redovisar en plan för hur man ska arbeta när ärendemängden plötsligt ökar.

”Att arbeta fram en långsiktig och hållbar organisation för verksamheterna som arbetar med de ensamkommande barnen är i nuläget svårt då den betraktas som tillfällig, vilket bland annat innebär att de anställda på boendena erbjuds tillfälliga anställningar”, skriver hon vidare i sin anmälan. Dessutom är hon kritisk till att arbetsgivaren hittills har svarat på den fackliga kritiken på arbetsmiljön med akuta åtgärder utan föregående samverkan enligt samverkansavtal.

Den första september fanns totalt 10 438 ensamkommande barn i migrationsverkets mottagningssystem. Av dessa fanns 456 i Malmö.

Sedan 2006 är det kommunerna själva som ansvarar för att hitta boende till barnen.

Anneli Larsson är enhetschef på Malmö kommun med ansvar för de ensamkommande barnen. Hon uttrycker förståelse för personalens frustration.

– Situationen har varit ansträngd, till följd av en stor tillströmning främst under juni och augusti. Den har inneburit att Migrationsverket inte har hunnit med att slussa barn som söker asyl i Malmö vidare till anvisningskommuner. Men nu har vi startat en projektorganisation för att mer långsiktigt kunna komma tillrätta med problemen. Vi hoppas nu på en fortsatt bra dialog med facket och att kunna erbjuda trygga boenden för de barn som kommer hit.