Genmäle till Martin Klepkes ledare ”Stoppa förlossningslyxen, eller öppna den för alla”

Det är svårt att veta vilken ände jag ska börja i när det gäller Martin Klepkes text om Södra BB den 1 september. Men låt mig slå fast att Södra BB ingår i Vårdval förlossning i Stockholms läns landsting på samma villkor som andra vårdgivare. Det innebär att Södra BB har en skyldighet att ta emot alla gravida kvinnor som söker sig dit. Påståendet om en enklav för de mest lyckade är befängt och helt taget ur luften.

Södra BB har med sin unika modell en verksamhet som vi i Alliansen vill ta vidare som ett gott exempel för hur förlossningsvården kan bedrivas. Vi bygger ut förlossningsvården i Stockholm så att så många kvinnor som möjligt får bästa möjliga omhändertagande när de ska föda barn. Det senaste årets utbyggnad har gjort att hänvisningarna till andra län nära nog har försvunnit och att de BB som finns i huvudstadslänet nu klarar uppdraget ännu bättre. Ännu återstår mycket arbete. Vi vet till exempel att vårdpersonalen har fått göra en mycket stor insats under årets sommarmånader och att fler utbildade barnmorskor behövs för att utveckla förlossningsvården i Stockholm.

När det gäller de kvinnor med missbruksproblematik som Martin Klepke tar upp är det ett faktum att missbruk innebär en förhöjd risk för komplikationer. Av säkerhetsskäl utför varken Södra BB eller flera av de andra förlossningsklinikerna dessa högriskförlossningar. I de här fallen tas kvinnorna om hand av Karolinska Universitetssjukhuset, där det finns större resurser och specialistkompetens. Detsamma gäller om kvinnan inte har varit frisk, om graviditeten inte har följt det normala skeendet, om kvinnan har genomgått kejsarsnitt eller om kvinnan har ett BMI över 30. Södra BB har inget undantag från de regler som gäller för Vårdval förlossning.

Vårdval Stockholm är en del av Alliansens arbete för en jämlik vård. Genom vårdvalet stärker vi patientens ställning eftersom patienten fritt kan välja vårdgivare. Vi ökar mångfalden, ökar tillgängligheten och förbättrar kvaliteten. Det är ett arbete som vi är stolta över och fortsätter att utveckla. Alla stockholmare kan på det sättet få vård i världsklass utifrån sitt behov.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd

 

Svar på KD:s genmäle

Av dem som föder på Södra BB kommer 70 procent från Stockholms stad. Övriga 30 procent kommer företrädesvis från de tre kommunerna Nacka, Värmdö och Tyresö. Alla dessa kommuner befinner sig på den övre halvan av taxerad förvärvsinkomst i Stockholms län.

Kvinnor från fattiga områden som Botkyrka och Salem föder på Huddinge sjukhus eller Södertälje sjukhus vare sig de är kärnfriska eller om det finns risk för komplikationer. Genomsnittsinkomsten är närmare 20 procent högre för dem som föder på Södra BB än på Södertälje sjukhus och andelen biståndsmottagare är omkring en tredjedel så hög. (Källa: Genomlysning av Stockholms Läns förlossningsenheter, 2014)

Alliansens kraftiga besparingar i offentliga sektor har slagit hårt mot förlossningsvården och vårdvalet förändrar inte bilden av att den socioekonomiska uppdelningen är tydlig.

Det råder ingen tvekan om att Södra BB erbjuder bra vård för blivande mödrar med förväntad normal förlossning. Men det borde i så fall spridas till alla med förväntad normal förlossning. Siffrorna visar att Södra BB blivit en enklav för en liten grupp välsituerade.

Det är oacceptabelt.

Martin Klepke