Martin Klepke webbledartopp

Vilka blivande föräldrar ska få den bästa förlossningsvården? De som är friskast, rikast och starkast? Eller de som har störst behov?

Frågan är aktuell när Sveriges spetsavdelning för alternativ förlossning, Södra BB på Södermalm i Stockholm, nu alltmer ifrågasätts.

Turerna visar också hur de senaste åtta årens nedskärningar har saboterat ett i grunden vällovligt projekt.

Södra BB, en avdelning på Södersjukhuset, startade som en skattefinansierad pilotverksamhet med alternativ förlossningsvård. Med en pågående förlossning per barnmorska i stället för det vanliga två-tre förlossningar, med andnings- och avslappningskurser och med nedtonad belysning, dubbelsäng och vård och omsorg från mödravård över förlossningen ända fram till hemresa skulle barn och föräldrar få den bästa start. I förlängningen hoppades man på lägre kostnader genom färre kejsarsnitt, färre komplikationer och mindre smärtlindring.

Då, 2008, meddelade ledningen för Södra BB att de i framtiden trodde och hoppades att den här modellen skulle kunna erbjudas alla, inte bara de speciellt utvalda.

Men så blev det inte.

I dag har Södra BB utvecklats till en enklav för de lyckade.

De med problem, och de helt vanliga, får söka sig någon annanstans.

Och det är förkastligt.

När erfarenheterna från Södra BB aldrig spred sig över landet började sjukhusledningen snegla på om de resurser som lagts på avdelningen verkligen utnyttjades mest effektivt.

Södra BB hade fram till dess avfärdat alla mödrar med fysiska eller psykiska problem och sjukdomar.

Nu blev avdelningen beordrad att också ta emot födande missbrukare från södra Storstockholm (Och jo, det finns missbrukare på Södermalm också) och protesterna från avdelningen blev kraftiga.

Redan här kan man fråga sig:

Förtjänar inte områdets missbrukande föderskor att bli kliade på ryggen under värkarbetet och få föda i stor dubbelsäng med bra omhändertagande, eller ska det endast vara de mest profilerade och mest problemfria Södermalmsborna förunnat?

Protesterna tog åter fart i somras när personal från Södra BB under en ansträngd vecka beordrades att tjänstgöra på kvinnoklinikens övriga överfulla avdelningar för att täcka upp för den gigantiska personalbristen.

I en protestartikel i Aftonbladet kallade personal från Södra BB detta arbete för ”slaskjobb”.

När till och med barnmorskor tar till begrepp som ”slaskjobb” för det jobb som kolleger på andra avdelningar utför har något fundamentalt felaktigt smugit in i synen på jämlikhet, och framför allt på vår lagstiftade riktlinje att vård ska ges efter behov.

Hur har det då kunnat bli så här?

Klart är att Södra BB bara är ett av flera exempel på den utsortering som följt i nedskärningarnas och det så kallade ”fria vårdvalets” spår.

En rapport från Riksrevisionen visade 2014 att de senaste åtta årens vårdpolitik har lett till en överkonsumtion av vård bland dem med minst behov och till färre läkarbesök bland de riktigt sjuka.

SR:s program Kaliber kunde hösten 2013 spåra att resursbrist varit en direkt orsak till åtta barns död i samband med förlossning åren 2010 – 2013.

Den rödgröna regeringens utmaning att ändra på detta har efter alla nedskärningar växt till ett mycket stort problem, men handling är därför desto mer nödvändigt.

Men i väntan på åtgärder är det mycket viktigt att ansvariga vårdgivare stoppar alla enklaver med bäst vård till de mest lyckade.

Sådana enklaver är helt enkelt inte i överensstämmelse med svensk lagstiftning.

 

LÄS OCKSÅ

• Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) svarar på kritiken