Regeringen föreslår 2,4 miljarder i satsningar på skolans område i budgeten för 2016.

Tillsammans med redan tidigare, i vårpropositionen, aviserade satsningar blir det uppemot 5 miljarder på området nästa år.

Alla vuxna föreslås få rätt till Komvux från 2017.

– Oavsett var man går ska man ha rätt att fullfölja gymnasiet, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) på en pressträff

– Regeringen går fram med ett förslag om rätt till Komvux, säger hon och räknar med att det ska kunna ”rullas ut” från 2017 och framåt efter det att regeringen har skickat förslaget på remiss och kunnat skriva ett lagförslag för att göra det hela möjligt.

Hadzialic betonar att rätten hon talar om inte handlar om att läsa upp betyg för att få högre poäng utan att läsa in behörighet man inte har för högre studier. Kommunerna ska få extra stöd för att kunna ta emot fler elever och regeringen tror att det kan handla om upp till 70 000 elever.

Regeringen är överens med Vänsterpartiet om förslagen, som ska ingå i budgeten för 2016 som lämnas över till riksdagen den 21 september.

De senaste förslagen handlar om att bidra till mer personal och bättre kvalitet på fritidshemmen, något regeringen viker 250 miljoner till. 30 miljoner satsas på skolbibliotek och kommunerna ska få mer pengar för att klara asylsökande barns skolgång. Enligt regeringen handlar det om en uppräkning av de belopp kommunerna får per barn med 50 procent.

Det handlar också, bland annat, om att locka fler att bli lärare och se till så att elever som behöver extra stöd får det tidigt.

– De individuella insatserna sätts idag in alldeles för sent. De allra flesta får det i årskurs 9 och det är alldeles för sent, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Förslagen läggs fram på en pressträff på Midsommarkransens grundskola i Stockholm med Aida Hadzialic, statsministern och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Enligt regeringen är de nya pengarna i höstbudgeten i huvudsak 658 miljoner till investeringar i en jämlik skola och 1,6 miljarder för att göra läraryrket mer attraktivt, bland annat genom att göra det möjligt med lönehöjningar på cirka 3 000 kronor i månaden i genomsnitt.

– Vi prioriterar det, säger statsministern och talar om att alldeles för få söker till lärarutbildningen idag.

– Söktrycket är bara 1,3 sökande per plats. Söktrycket är för lågt, säger han.