Martin Klepke webbledartopp

Regeringen är på rätt väg.

Under mandatperioden ska 68 miljarder kronor satsas på bland annat nya bostäder, utbildning, fler arbetsmarknadsåtgärder och stöd till innovativa företag.

Mest imponerar Ylva Johanssons program för arbetsmarknaden.

Avveckling av fas 3, utbyggd arbetsmarknadsutbildning, fokus på de långtidsarbetslösa och en kraftig satsning på tidiga åtgärder för att undvika att fler hamnar i lång tid av arbetslöshet visar en konstruktiv inriktning på arbetsmarknadspolitiken.

Samtidigt går det inte att komma ifrån att satsningarna ännu inte har kommit upp i de nivåer som sannolikt behövs.

– Det har krävts tuffa prioriteringar, säger Magdalena Andersson om den kommande budgeten för 2016. Men i prioriteringarna mellan inkomstförstärkningar och fler jobb kommer det med all sannolikhet att krävas ännu tuffare prioriteringar för att få ned arbetslösheten till anständig nivå.

Och lika självklart som att regeringen bör trappa upp sina investeringar, lika självklart och förutsägbart är det att Moderaternas och Folkpartiets ekonomiskpolitiska talespersoner snabbt har gjort tummen ned för hela rasket.

Har de i åtta år baserat sin politik på nedskärningar och reformstopp är det självklart svårt att tänka nytt, offensivt och jobbskapande.