Arbetsmiljöåklagaren anser att SSAB bär ansvaret för dödsolyckan 2013. Dessutom är en chef misstänkt för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död.

Bristerna i SSAB:s arbetsmiljöarbete är så stora att arbetsmiljöåklagare Christer Forsman lägger ansvaret på SSAB för olyckan då två underhållsarbetare dränktes i tjära.

Det skriver tidningen Dagens Arbete. Det var två anställda på Ivab, Infjärdens värme AB, som dog, De var 60 och 64 pågår gamla. De rengjorde en cistern med stenkolstjära. Flödet av tjära blev större än väntat och de två dränktes i 300 kubikmeter tjära.

Arbetsmiljöåklagare Christer Forsman har kommit fram till att bristerna i entreprenadföretagets arbetsmiljöarbete inte är tillräckliga för att företaget ska vara straffrättsligt ansvarigt. Däremot anser han att SSAB:s brister är så stora att han lägger ansvaret för olyckan på dem.

Han har dock ännu inte beslutat om åtal. Förundersökningen är klar och åklagaren säger att han ska gå igenom materialet en gång till. Han hoppas på att ge besked om åtal inom kort.