Arbetsskadeförsäkringen fungerar inte längre. På tio år har antalet ansökningar om ersättning sjunkit med nära 90 procent.
– Det speglar inte alls hur många som borde ha rätt till ersättning, säger Claes Jansson på LO-TCO Rättsskydd och slår larm om den bedrövliga situationen.

Juristen Claes Jansson kräver att lagstiftningen ändras så att ingen går miste om prövning av ersättning vid arbetsskada. För den sjukskrivne borde det finnas en fast tidpunkt när det sker.

– Själva anmälan är inte svår att göra, utan svårigheten är att veta när ansökan om ersättning ska lämnas in. I dag finns ingen tydlig tidpunkt för när det är dags, säger Claes Jansson.

Han är mycket besviken på socialförsäkringsutredningen som inte tagit upp frågan.

­– Den har diskuterat saker som var på tapeten för tio år sedan.

Ett lämpligt tillfälle för prövning av ersättning skulle vara efter ett halvår samtidigt som Försäkringskassan undersöker den sjukskrivnes kvarvarande arbetsförmåga. Försäkringskassan ska utreda om det finns andra arbeten än det ordinarie som den sjukskrivne kan klar av.

– Men jag kan även tänka mig vid andra tillfällen. Det viktiga är att det införs en fast prövningstidpunkt.

Statistiken visar hur illa läget är i dag. Antalet skador som prövas har sjunkit från 20 000 för tio år sedan till 2 400 förra året.

Det har lett till att allt färre arbetsskadade har livränta, den ersättning som täcker skillnaden mellan tidigare lön och nuvarande lön om man tvingas byta jobb eller arbeta mindre på grund av arbetsskada.

Antalet har mer än halverats. För tio år sedan hade 83 000 personer livränta. I dag är det bara 31 000.

LO-TCO Rättsskydd har genomfört en stor informationskampanj och mött flera tusen förtroendevalda. Okunnigheten om arbetsskadeförsäkringen är stor. Dessutom är reglerna krångliga.

– Många fackliga företrädare vet inte att arbetsskadeförsäkringen finns. Till och med skyddsombud har dålig koll på hur den fungerar.

I sitt remissvar på socialförsäkringsutredningens tar LO-TCO Rättsskydd upp sitt förslag om en fast tidpunkt för prövningen av ersättning, men är också mycket kritisk till försäkringens utformning:

”Försäkringen uppfyller numera inte sitt syfte att ge inkomsttrygghet och att ersätta behovet av skadeståndsprocesser, bland annat är det ekonomiska skyddet för trafikskadade betydligt bättre än för arbetsskadade.”

Men inte bara de fackliga juristerna för fram krav om bättre bedömningsregler. LO är på flera punkter kritisk till dagens situation i sitt remissvar. I dag prövas frågan om arbetsskadelivränta ofta sent. Det sker först när Försäkringskassan överväger sjukersättning (tidigare kallat förtidspension). ”Då har det vanligtvis gått flera år sedan sjukfallets början och bevisningen försvåras därmed”, skriver LO.

LO vill ha skadan prövad redan efter 3 månaders sjukskrivning.

Även TCO vill ha en fast tidpunkt för prövningen av ersättning och föreslår att det sker efter tre eller sex månader, alltså efter 90 eller 180 dagars sjukdom.