Även experter är oroade över det bristande järnvägsunderhållet. En allvarlig fara är räls som spricker på västra stambanan där snabbtåg dundrar fram.

– Ja, där finns absolut en stor risk att någon olycka händer, säger experten Ulla Juntti.

Hon har länge forskat om järnvägen och är konsult på Luleå tekniska universitet. Järnvägen har mycket säkerhetsteknik inbyggd i sina system och strikta regler för övervakning.

– I grund och botten finns säkerheten där. Men om man tummar på underhållet och ruckar på saker kan till sist något hända.

Ulla Juntti är starkt kritisk till det nuvarande systemet för underhåll. Många parter är inblandade och större delen av arbetet är utlagt på olika kontrakterade utförare.

Man koncentrerar sig på upphandling till lägsta pris vilket medför ett alltför stort fokus på löpande kostnader, i stället för på bästa funktion.

Sammantaget har detta lett till sämre driftsäkerhet.

– Trafikverket borde ha behållit underhållet i egen regi eftersom det tillhör kärnverksamheten. Dess uppdrag är att förvalta järnvägens infrastruktur, vara expert på hur anläggningarna drivs, mår och underhålls.

Enbart underhåll som utförs mer sällan är lämpligt att lägga ut om det finns en marknad med expertkompetens.

Politiker och Trafikverket ansvarar gemensamt för dagens allvarliga situation.  Forskning visar att enbart 20 procent av det totala underhållet ska vara så kallat avhjälpande. Det handlar om akuta åtgärder så som felavhjälpning. Merparten bör istället ägnas åt förebyggande underhåll som vårdar järnvägen.

– Mellan tummen och pekfingret är avhjälpande underhåll tre gånger så dyrt som förbyggande åtgärder. Om man tar med i beräkningen vad inställda och försenade tåg kostar samhället är detta tio gånger så dyrt.

Järnvägsunderhåll

Svidande kritik mot Trafikverket

Trafikverket får svidande kritik i den statliga utredningen om järnvägens organisation, som i våras lämnade ett delbetänkande:

• Verket saknar ett fungerande anläggningsregister och det kommer att dröja ytterligare tre år innan ett sådant kan vara på plats, konstaterar utredningen.

• Verket måste också skaffa sig en nationell underhållsplan.

• Kunskaper om anläggningen är det mest centrala för planering och genomförande av underhållet. Nu har man svårt att fastställa behoven och prioritera mellan dem, enligt utredningen.

• Trafikverket är också dåligt på kontroll av det underhåll som entreprenörer utför.

• Dessutom kräver utredningen att Trafikverkets ledning förändras. Ansvar och arbetsfördel­ning inom ledningen måste bli tydligare. I dag finns ett alltför litet fokus på kärnverksamheten, som är att vårda järnvägen och annan infrastruktur.

Här satsas det på underhåll

I den rödgröna regeringens vårbudget avsattes 620 miljoner kronor till extra järnvägsunderhåll. Fördelningen av pengarna framgår av en lista från Trafik­verket:

• En stor del av anslaget ska användas i Stockholmsområdet för att säkra arbetspendlingen.

• I Skåne ska bland annat kontaktledningar bytas och mellan Göteborg och Alingsås ska fler spår förnyas.

• Viktigt för godstrafiken är det förstärkta underhållet på bandelarna mellan Boden och Bastuträsk samt Tillberga och Ramsta. Ren- och viltstängsel ska repareras längs Malmbanan.

• Arbetena inleds först om 2–3 månader, eftersom det tar tid att planera dem och upphandla entreprenörer.

Källa: Seko-tidningen