De privatanställda akademikerna säger definitivt nej till arbetsgivarnas förslag om turordning och kompetensutveckling. Det betyder att PTK är splittrat. Det är Unionen som står mot akademikerna i synen på turordningsreglerna.

– Förslaget är ett riktigt huggskott mot den svenska modellen. Vi är inte beredda att sälja ut fackets möjlighet att skydda medlemmarna vid uppsägningar. Förslaget skulle innebära en nedmontering av det lokala fackliga arbetet, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef hos Sveriges Ingenjörer.

Det var igår som företrädare för de privatanställda akademikerna i Saco-P sa nej till förslaget. Saco- P representerar 180 000 fackliga medlemmar. Camilla Frankelius beskriver det som ett rungande nej och säger att det i stort sett är samma förslag som diskuterades 2013 och som ledde till att förhandlingarna då avstannade.

Svenskt Näringsliv la fram sitt förslag vid midsommar. Det innebär att arbetsgivarna ska avsätta 0,3 procent extra av lönesumman till en kompetensstiftelse, som ska ge landets tjänstemän fortbildning och möjlighet att skaffa sig den kompetens som krävs för jobbet.

I gengäld ska arbetsgivarna lokalt få styra över utformningen av turordningskretsarna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Kompetens ska ligga till grund för uppsägningslistorna och det ska vara arbetsgivarna som avgör vad som är rätt kompetens. Dessutom ska en ny skiljenämnd inrättas som ska besluta i tvister mellan fack och arbetsgivare om turordningen vid uppsägning.

Och Camilla Frankelius säger också:

– Nu hoppas vi att fler ska få upp ögonen för vad arbetsgivarnas förslag innebär. Vi vill inte att arbetsgivarnas makt ska utökas.

Sveriges Ingenjörers förhandlingschef förstår det som att Unionen är positiv till förslaget från Svenskt Näringsliv. Det tycker hon är bekymmersamt.

– Om jag var i något av LO-förbunden skulle jag vara orolig nu. Sådana här saker brukar ha smittoeffekter, säger hon.

Tidningen Ingenjören har ringt runt till företrädare för olika akademikerförbund. Många reagerar starkt och pratar om att lämna PTK. En av de fackliga företrädarna säger till Ingenjören:

– PTK är ett jättekonstigt samarbete och det fungerar jättedåligt. Jag förstår inte vad vi håller på med här. Akademikerna behöver inte något nytt omställningsavtal. Vi tycker det gamla fungerar bra.

En annan företrädare kritiserar Unionens roll och säger att Unionen blivit väldigt dominerande inom PTK och kan köra över resten av PTK om de får med sig ett annat fackförbund.