Västra Götaland satsar 60 miljoner kronor på betalda specialistutbildningar för sjuksköterskor 2016.

Personalutskottet i Västra Götalandsregionen har fattat beslut om att satsa på betalda barnmorskeutbildningar. Detta som en del i en större satsning på specialistutbildningar för sjuksköterskor 2016, rapporterar Dagens Medicin.

Hur många barnmorskeplatser det kan bli är fortfarande oklart. Men enligt Gunilla Levén (M), ordförande i personalutskottet i Västra Götalandsregionen, kommer de inte räcka till för att lösa barnmorskebristen i regionen.

– Nej, det räcker inte, men det är en bra bit på väg. Och vår ambition är att fortsätta att öka detta till 75 miljoner 2017, säger hon till Dagens Medicin.

Satsningen på specialistsjuksköterskor började 2013 med 15 miljoner kronor, och har sedan dess höjts med 15 miljoner kronor per år.