Ljuders Nickelsilverfabrik i Hovmantorp, Småland, har fått Stiftelsen Jämlikhetsfondens första jämlikhetspris på 100 000 kronor.

I motiveringen skriver man ”att fabriken visat att ett medarbetarägt och demokratiskt styrt industriföretag kan vara både effektivt och konkurrenskraftigt”.

Sedan 1980 har personalen tagit över det gamla familjeföretaget. Den nuvarande vd:n Hans Svensson kommer från golvet och i styrelsen sitter ägarna som är arbetare och tjänstemän i företaget.

Löneskillnaderna är små i företaget. Till exempel har vd bara en dubbel arbetarlön.

-Ljuders visar att den demokratiska och jämlika ägandeformen varit en styrka som ökat de anställdas intresse, ekonomiska förståelse och meningsfullhet i arbetet, säger per Sundgren, ordförande i stiftelsen Jämlikhetsfonden.

Han är också en av initiativtagarna till stiftelsen. Den andra stiftaren är det fackliga institutet Katalys, bildat av fem olika LO-förbund.