Ann-Christin Nykvist. Foto: Björn Larsson Rosvall

Ann-Christin Nykvist. Foto: Björn Larsson Rosvall

Regeringen har i dag utsett Ann-Christin Nykvist till vikarierande generaldirektör för den nya Upphandlingsmyndigheten, som ska starta den 1 september.

Ann-Christin Nykvist kommer från posten som generaldirektör för Statens tjänstepensionsverk, ett jobb som hon har haft sedan 2007.

2002 – 2006 var Ann-Christin Nykvist jordbruksminister. Dessförinnan var hon generaldirektör för Konkurrensverket, den myndighet som fram tills nu har haft hand om frågor som gäller offentliga upphandlingar.

Konkurrensverket har haft dubbla uppgifter på det här området: dels tillsyn över att offentliga upphandlingar sker rättssäkert och effektivt, dels också rådgivning åt de upphandlande myndigheterna. Den senare uppgiften flyttas den 1 september över till Upphandlingsmyndigheten, varvid de flesta anställda vid Konkurrensverket som har arbetat med upphandlingsstöd följer med.

Svenska kommuner, landsting och statliga myndigheter köper varje år varor och tjänster för 600 miljarder kronor. Civilminister Ardalan Shekarabi har sagt att de offentliga upphandlingarna kan och bör användas mer som ett verktyg för en miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Kommuner och landsting kan till exempel ställa krav på att leverantörerna betalar löner i nivå med svenska kollektivavtal, tar över personal från tidigare leverantörer och erbjuder praktikplatser för långtidsarbetslösa. Men att formulera sådana krav så att de blir förenliga med EU:s regler är juridiskt knepigt. Där ska Upphandlingsmyndigheten hjälpa till med stöd.

Rekryteringen av en generaldirektör till Upphandlingsmyndigheten har pågått hela våren och sommaren.

– Regeringen är inte klar med processen att utse en ordinarie generaldirektör, säger civilministerns pressekreterare Peter Skeppström. Därför utses en vikarierande generaldirektör, så att en chef är på plats när myndigheten startar.