Foto: Janerik Henriksson

Hos LO finns inget som helst stöd för förslaget om kompetensutveckling och ändrade turordningsregler som PTK och Svenskt Näringsliv diskuterar. Enligt LO blir effekten att anställningsskyddet försvinner.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson betecknar arbetsgivarnas förslag om omställning och uppsägningsregler som världsfrånvänt och omöjligt att acceptera.

– Det är fullkomligt åt skogen att sälja bort anställningstryggheten för 0,3 procent. Vi kan inte tänka oss att gå med på något sådant, säger Torbjörn Johansson, som också betonar att han inte läst förslaget själv utan kommenterar förslaget som Arbetet återgivit det.

Förslaget innebär att 0,3 procent ska avsättas till en kompetensstiftelse och i gengäld ska arbetsgivarna bestämma över turordningskretsarnas utformning, turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska bygga på kompetens och arbetsgivarna avgöra vad som är rätt kompetens och vem som har den. Dessutom ska en ny skiljenämnd inrättas för att avgöra de fall där fack och arbetsgivare inte kommer överens om uppsägningslistan.

LO:s avtalssekreterare konstaterar att 0,3 procent till kompetensutveckling är mycket pengar och mycket mer än någon LO-grupp får till utbildning.

– 0,3 till kompetensutveckling är en våt dröm för oss, men som prislapp för anställningsskyddet är det inte mycket att komma med.

Om en arbetsgivare får bestämma över turordningskretsarna kan hen dela upp de anställda på vilket sätt som helst och ytterst kan varje person bli en egen krets, enligt Torbjörn Johansson.

– Sedan tidigare bestämmer arbetsgivaren på egen hand om det råder arbetsbrist. Om arbetsgivaren dessutom får bestämma över vilken kompetens som behövs och vem som har kompetens så kan arbetsgivaren helt styra över vem som ska sägas upp och när någon ska sägas upp, säger Torbjörn Johansson.

Enligt honom blir ett resultat att den enskilde individen blir helt rättslös gentemot en arbetsgivare.

LO:s avtalssekreterare säger att om förslaget blir verklighet kommer det att påverka LO och LO-förbunden bland annat genom att trycket från borgerliga politiker ökar och deras argument blir att det är orimligt att arbetare ska ha bättre anställningsskydd än tjänstemän.

I tidningen Ingenjören kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Han säger att det vore bra med ett bättre omställningssystem, men han kan inte förstå varför turordningsreglerna ska blandas in i det.

– Som före detta lokal lokalordförande har jag förhandlat neddragningar på arbetsplatsen och hade vi inte haft las i ryggen så skulle vi inte ha kunnat ge dem som till slut fick gå så bra villkor, säger Göran Arrius till tidningen Ingenjören.

Han ifrågasätter också värdet av att avsätta pengar till en kompetensstiftelse eftersom det kan göra arbetsgivare mindre intresserade av att satsa på utbildning som de själva har nytta av.