Nära hälften av de kvinnliga städarna jobbar deltid. Inom branschen är deltider betydligt vanligare än på arbetsmarknaden i övrigt, visar siffror som SCB tagit fram åt tidningen Fastighetsfolket.

Ofrivilliga deltider är vanligt inom LO-området. Orsaken är bristen på heltidstjänster på områden där många kvinnor arbetar.

– För oss är det viktigt att heltid är norm. Historiskt sett var städyrket ett extraknäck som utfördes på ackord på kvällstid. På 1970- och 1980-talen jobbade vi hårt för att vända detta till dagstädning på heltid med månadslön, säger Jari Visshede, tredje ordförande i Fastighetsanställdas förbund, till tidningen.

– Nu hör vi från lokala företrädare att deltid blir vanligare, men jag tror att det går att vända igen.

Statistiken som Fastighetsfolket låtit ta fram visar att 46 procent av de kvinnliga städarna jobbar mindre än 35 timmar i veckan, nästan var tredje kvinna arbetar 20 – 34 timmar och var sjunde mindre än 20 timmar i veckan.

Bland manliga städare jobbar nära en tredjedel, 31 procent, deltid. På hela arbetsmarknaden är det 15 procent.

Dessutom är en större andel av städarna visstidsanställda än på arbetsmarknaden i genomsnitt. Tre av tio städare har en tidsbegränsad anställning, medan andelen på hela arbetsmarknaden är två av tio.

– Vi vill att visstidsanställningar ska vara motiverade, till exempel vikariat när ordinarie personal är borta, säger Jari Visshed till Fastighetsfolket.