Kommunals kamp för trygghet vid upphandlingar är inte slut i och med att bussförarna i Kalmar län får behålla sina jobb. Facket hoppas att den nya upphandlingsmyndigheten, som startar den 1 september, ska hjälpa till.

Efter flera månader av diskussioner har landstingspolitikerna i Kalmar gått Kommunal till mötes. När de handlar upp busstrafik för tioårsperioden 2017 – 2027 kommer de att kräva att de företag som tar över trafiken också tar över den nuvarande personalen, med bibehållna löner och anställningstider.

– Viljeinriktningen är den rätta, men det ska tas fram underlag också. Jag vill inte ropa hej förrän allt är klart, säger Kommunals jurist Oskar Taxén.

Politikernas tvivel på att ett krav på personalövertagande är förenligt med upphandlingsreglerna har främst bottnat i att kravet kan strida mot en grundläggande princip i EU-rätten: Att alla företag ska behandlas lika. Det innebär bland annat att alla företag som lämnar anbud behöver få likvärdig information om vilken personal som arbetar i trafiken i dag och vilka löner de har. Det kan handla om stora mängder information – busstrafiken i Kalmar län omfattar linjetrafik och skoltrafik i omkring 40 områden.

– Kommunal hjälper självklart till, i den mån vi kan, att ta fram de uppgifter som behövs, säger Oskar Taxén.

Kommunals arbete för trygghet i samband med upphandlingar är inte slut i och med den fackliga framgången i Kalmar läns landsting.

– Vi vill ha tydlighet kring hur man gör för att skydda de anställda, säger Oskar Taxén. Krav på personalövertagande behövs i fler branscher än busstrafik, till exempel städbranschen.

Nästa stora steg mot den tydligheten hoppas Oskar Taxén att den nya upphandlingsmyndigheten, som startar den 1 september, ska ta.

– Jag tror att de kommer att ta tag i frågan, och ta fram rekommendationer eller riktlinjer för hur de som upphandlar kan kräva bibehållna anställningar och löner för personalen.