Arbetsförmedlingens kontrollenhet i Östersund växer och blir den i särklass största enheten på myndigheten, skriver Dagens Arena. Enheten utreder och beslutar om sanktioner mot arbetslösa med aktivitetsersättning. 2000 har hittills drabbats av det hårdaste straffet, sänkt ersättning till grundnivån 223 kronor om dagen.

Det var i mars som enheten för ersättningsprövning inledde sin verksamhet i Östersund. De 40 handläggarna beräknades behandla 10 000 – 15 000 ärenden i månaden. Men ärendena har blivit både fler och mer komplexa än vad man räknade med när verksamheten startade.

Nu måste ett tjugotal nya handläggare anställas för att handläggningstiderna ska kunna hållas nere.

Enheten granskar personer med lång arbetslöshet som slussats till arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd eller utbildningsersättning. För dessa omkring 160 000 personer gäller samma krav på aktivt jobbsökande som för dem som går på a-kassa.

Reglerna är lika hårda och sanktionstrappan den samma. Även om man har praktik eller utbildning får man inte missa möten med arbetsförmedlare eller slarva med aktivitetsrapporter.

­­– Självklart kan det kännas svårt om man varit arbetslös länge. Samtidigt får man inte sluta söka jobb. Vi ger inte något permanent försörjningsstöd, säger Göran Åhman, projektledare, till tidningen Arbetet.

Omkring 2 000 personer har efter flera förseelser fått den hårdaste påföljden. Deras ersättning har sänkts till grundbeloppet 223 kronor per dag, vilket ger en ersättning på 4 700 kr i månaden.

I september ska de nya handläggarna finnas på plats i Östersund.

– Rekryteringen har gått bra. Vi har inga större svårigheter att hitta personal. Det samma gällde inför starten av verksamheten i mars. Vi fick tag på kvalificerad personal med bra kompetens, säger Göran Åhman.

Med en personal på 60 personer blir enheten den enskilt största inom Arbetsförmedlingen och dubbelt så stor som den näst största enheten.