Tankar om arbete är en vänbok till professor Jan Ch Karlsson och består av sjutton kapitel skrivna av forskarkollegor som fritt har fått välja vad de vill skriva om kring arbetslivsfrågor. Resultatet har blivit rätt spretigt. I några kapitel framträder dock en gemensam bild, inte bara av synen på arbete, utan framför allt när det gäller förutsättningarna för att få ett arbete.

Ett läsvärt kapitel är skrivet av Gunnar Gillberg, som jämför sin egen entré i arbetslivet med sin fars och sina barns. Medan han själv nästan utan ansträngning fick fast jobb som 17-åring får hans son sin första fasta tjänst vid 31 – på halvtid. Och gratuleras till att han haft tur! Fast anställning är i dag en lyx, konstaterar Gillberg.

Två av arbetslivsforskningens veteraner – Gunnar Aronsson och Bengt Furåker – bidrar också med tänkvärda betraktelser. Aronsson skriver om arbetet som förbannelse eller livets mening och berättar att vissa kvinnor i dag erbjuds infrysning av sina ägg som en anställningsförmån för att kunna fokusera på jobbet några år till.

Bengt Furåker gör en vällovlig insats genom att sätta in begreppet arbetslinjen i ett historiskt sammanhang och ger den en djupare innebörd än vad vi såg prov på under alliansregeringens dagar. Han slår fast att om en arbetslinje ska fungera måste det finnas arbetstillfällen så det räcker.

En outtalad fråga som reses vid läsning av boken är om vi gått från ett samhälle där arbete sågs som något självklart till att bli något exklusivt för dem som är beredda att anpassa sig till de nya kraven.

I övrigt innehåller Tankar om arbete allt från gedigna texter om arbetslivsforskningens ställning och villkoren i bemanningsbranschen till skildringar av målares och flygvärdinnors arbetsmiljö under skilda epoker.

Bengt Rolfer

antologi

tankaromarbete1

Tankar om arbete

Red. Ann Bergman, Gunnar Gillberg och Lars Ivarsson

Premiss förlag