Trots en bättre konjunktur har personaluthyrarna blivit försiktigare. Orsaken är enligt branschen den slopade skatterabatten på ungdomar.

Bemanningsbranschen förväntar sig en svagare efterfrågan under tredje kvartalet än under det gångna, visar bemanningsindikatorn för tredje kvartalet.

Manpowerchefen Lars Forseth, som också är ordförande för branschorganisationen, tror att det hänger samman med de ändrade spelreglerna — att det blir dyrare att anställa unga när arbetsgivaravgiften höjs, vilket påverkar kunderna och bemanningsföretagen.

– Det blir osäkert hur kunderna agerar, säger han.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, anser han. Inför andra kvartalet trodde 55 procent av de tillfrågade bemanningsföretagen på ökad efterfrågan. Den siffran har nu sjunkit till 30 procent. Åtta procent trodde på sämre efterfrågan. Nu räknar 38 procent med en sämre efterfrågan på uthyrarnas tjänster.

De förändrade skattereglerna är den enda rimliga förklaringen till pessimismen eftersom ekonomin i övrigt har stärkts, enligt Forseth.

– Rent allmänt är det bättre fart på konjunkturen. Det avspeglas främst i ökad kompetensbrist, säger Forseth.

 

 

Undersökningen

Undersökningen bygger på statliga Konjunkturinstitutets enkät till 144 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning. Källa: Bemanningsföretagen