Martin Klepke webbledartopp

Det är inte på något sätt överraskande att SSU under förra helgens kongress slog fast att handel mellan nationer är något mycket positivt.

Därför är det inte heller förvånande att SSU-kongressen sade nej till det nya handelsavtalet TTIP som just nu förhandlas mellan EU och USA.

TTIP-avtalet har i sin nuvarande utformning ingenting gemensamt med gynnsam handel.

Den mest omtalade klausulen i avtalet, kallad ISDS, ger storföretagen rätt att köra över enskilda staters demokratiskt fattade beslut.

Att kalla ett sådant förfarande för fri handel är absurt. Det öppnar i stället för en kinesisk lösning, där företagens vinster blir överordnade såväl demokrati som arbetstagares och mänskliga rättigheter.

Naturligtvis behövs det rättsliga spelregler vid tvister mellan stater och parter. Sådana rättssystem finns dock redan i de nationella regelverken.

Att storföretagen under de pågående, nota bene hemliga, överläggningarna om TTIP dömer ut Sveriges och övriga EU-nationers demokratiska rättssystem är ett oroväckande angrepp mot demokratin.

Som SSU slår fast är det därmed en självklarhet för arbetarrörelsen att värna arbetstagarnas rättigheter, så kan vi i stället lägga kraft på att bygga upp en konstruktiv handel inom demokratins ramar.