I november kommer Gällivare tingsrätt att ta upp dödsolyckan i LKAB:s gruva i Malmberget 2010 då en far och son omkom. De två arbetade i en hiss som störtade 140 meter ned i ett gruvschakt.

–Jag har fått preliminära datum med start den 10 november, bekräftar arbetsmiljöåklagaren Stig Andersson för Arbetet.

Utredningen efter olyckan pågick i flera år innan åtal väcktes i fjol mot LKAB och fyra underleverantörer som var inblandade. De omkomna var anställda av ett av företagen, JUC Värmeteknik, som i sin tur hyrt ut dem till företaget ConMine. NCC åtalades som huvudentreprenör för arbetet och det fjärde inblandade företaget, Kurt Andersson Grävmaskin AB hyrde ut en mobilkran som användes på ett otillåtet sätt.

För den långa handläggningstiden kring hissolyckan gjorde en anhörig i fjol en JO-anmälan och JO kritiserade då åklagarmyndigheten och Stig Andersson, som förklarade sig med att det var ett komplicerat ärende med många inblandade.

De långa kedjorna av underentreprenörer har på senare år försvårat många utredningar av arbetsmiljöbrott. Åklagarna är också hårt arbetsbelastade.

– Just nu har jag 170 pågående mål, berättar Stig Andersson.

På hans bord ligger också den uppmärksammade dödsolyckan vid Nordkalk i Luleå i november 2011, där åtal ännu inte har väckts. Tre personer är där delgivna misstanke om arbetsmiljöbrott. Också här kompliceras utredningen av att många underleverantörer var inblandade. Stig Andersson kan idag inte ge något besked om när den utredningen blir klar.