Att jobba efter 65 års ålder ger inte bara högre pension. Också skattesystemet belönar den som arbetar vidare.

För den som fortsätter att arbeta efter fyllda 65 gäller särskilda skatteregler: Dels ett förhöjt grundavdrag, dels ett dubbelt så stort jobbskatteavdrag som för yngre.

Som räkneexemplet här ovan visar ger det dramatiska effekter. En 62-åring som får 180 000 kronor i pension på ett år måste betala 47 000 kronor av den summan i skatt. En 66-åring som har exakt lika stor inkomst, men i lön, betalar bara 14 000 kronor i skatt. 66-åringen får alltså behålla 33 000 kronor  mer.

För en person som är 66 år och äldre skulle skatten på arbetsinkomsten rentav kunna ses som negativ: Staten betalar mer pengar till personen än hen betalar till staten. Den arbetande 66-åringen tjänar nämligen in en pensionsrätt i det allmänna pensionssystemet på 17,21 procent av inkomsten. Den procentsatsen är högre än den skatt 66-åringen behöver betala. Detta gäller så länge arbetsinkomsten inte överstiger 329 000 kronor per år, enligt en promemoria från Pensionsmyndigheten.

Gör den låga skatten att äldre fortsätter att arbeta? En undersökning från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) tyder på att skatteförmånen bara har begränsad effekt.

– Hur man trivs på jobbet är mycket viktigare, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Fakta

skattesatser3315