Byggnads kräver krafttag mot asbest. Trots ett mer än 30 år gammalt förbud minskar inte problemen och risken finns att skadorna av asbest kommer öka.

 

– Sanering av miljonprogrammets bostäder är på gång och där finns mycket asbest. Vi måste öka medvetenheten hos våra egna medlemmar. Den yngre generationen känner inte till problemen, säger Jörgen Eriksson, arbetsmiljöombudsman hos Byggnads.

 

Han vill se flera olika åtgärder, bland annat en förbättring av Arbetsmiljöverkets arbete så att myndigheten kan göra inspektioner och se till att alla arbetsgivare tar sitt ansvar och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Nyligen har Byggnads upptäckt asbest i en del fönsterkitt från 50- och 60-talet. Jörgen Eriksson på Byggnads säger att det i miljonprogrammets hus finns stora mängder asbest i rörisoleringen och i limmet som fäster linoleummattor.

 

Tidningen Dagens Arbete har visat att fler som dör av asbest än som dör i arbetsplatsolyckor. 2013 dog 48 personer i olyckor på jobbet. Samma år fick 137 personer dödlig asbestcancer.

 

Enligt den internationella forskningsorganisationen Collegium Ramazzini orsakar asbest 100 000 dödsfall varje år i världen.

 

Sten Gellerstedt är arbetsmiljöutredare hos LO. Han säger:

 

– Vi har en bra lag och vi måste se till att den följs.

 

Han berättar att ett svenskt företag fått dispens av Kemikalieinspektionen för att använda asbestfilter. Och han pekar på att problemen med asbest finns på många ställen. Det är allt från elektriker som borrar för att sätta upp elmätare till underentreprenörer i byggbranschen som fuskar både med löner och arbetsmiljö.

 

– Förhoppningsvis kommer det nya avtalet om huvudentreprenörsansvar att kunna råda bot på det, säger han.

 

Förutom att stärka Arbetsmiljöverket vill LO-utredaren att alla – facket, fastighetsägare och arbetsgivare – ska vara på hugget och anmäla fusk med asbest.

 

Sten Gellerstedt berättar att Byggnads upptäckt asbest i cement från Ryssland. Enligt honom är det en annan del av problemet. Produktionen av asbest fortsätter med minst en miljon ton per år. De största producenterna är Ryssland, Kazakstan, Kina, Brasilien, Indien och Kanada.

 

Bakgrund

Sverige förbjöd asbest 1982. Asbest är flera olika slags mineraler som tål hög värme, isolerar bra, skyddar mot brand och dämpar buller.

Asbestfibrer som svävar i luften är hälsovådliga. Om fibrerna kommer ner i lungorna kan de orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Den vanligaste är mesoteliom som är en allvarlig tumörsjukdom.

Källa: Arbetsmiljöverket

Yrkesgrupper som har stor risk att utsättas för asbest: rörmokare, byggnadsarbetare, elektriker, isolerare, murare, textilarbetare, sömmerskor, postarbetare, tryckare, packare och byggstädare.

Källa: Dagens Arbete