Polisen har låtit över 900 fall av arbetsskador bli liggande utan åtgärder eller rehabilitering. Nu är myndigheten anmäld av polisens huvudskyddsombud till Arbetsmiljöverket.

 

– Vi är extremt oroade över detta, säger Tomas Stjernfeldt, Polisförbundet, t f nationellt huvudskyddsombud.

 

Över en tredjedel av alla arbetsskadeärenden hos polisen har samlats på hög utan åtgärder efter den stora omorganisation som nyligen genomfördes.

 

Varken arbetsgivaren eller skyddsombuden har en aning om vad som döljer sig bland ärendena.

 

– Vi har inte kunna gå igenom dem. Jag är övertygad om att det finns allvarliga fall där.

 

– Jag misstänker att ohälsan förlängs eller försämras i dessa fall, och tror inte heller att arbetsgivaren kan svara på hur läget är.

 

Polisernas arbetsskador är dels desamma som övriga arbetstagares, så som belastningsskador och stressjukdomar, dels skador som kommer i samband med till exempel stökiga ingripanden. Det handlar om brutna ben och mjukdelsskador.

 

Men även tillbud ska rapporteras, alltså situationer som om de gått riktigt snett skulle kunna ha lett till en skada.

 

– När det inte fungerar kan vi missa stora trender som drar iväg åt fel håll.

 

En källa till de stora problemen är polismyndighetens centrala IT-register över arbetsskador. I samband med omorganiseringen och bildandet av den nationella polismyndigheten drogs alla behörigheter in för att delas ut igen.

 

Då tappade skyddsombuden tillgången till systemet. Enbart en del av dem, huvudskyddsombud, har idag fått tillbaka sin behörighet.

 

– Vi måste få akuta åtgärder till stånd i avvaktan på en långsiktig lösning, säger Tomas Stjernfeldt.

 

Anmälan till Arbetsmiljöverket är en tung åtgärd och en så kallad 6:6a-anmälan. Det går till så här:

 

När skyddsombud upptäcker en allvarlig brist ska de först begära att arbetsgivaren rättar till dem. Om inte det sker gör man en mer formell framställan enligt kapitel 6, sjätte paragrafen, i arbetsmiljölagen.

 

I en sådan anmälan ska begärd åtgärd tydligt framgå och vilket datum arbetsgiven ska ha svarat. Om skyddsombuden är missnöjda med svaret, kan ärendet lämnas över till Arbetsmiljöverket. Det är vad som skett i fallet med polisen.

 

– Det brukar inte ta mer än två, tre veckor innan Arbetsmiljöverket agerar. Vi förväntar oss ett ingripande vilken dag som helst, säger Tomas Stjernfeldt.

 

Carl von Scheele