Oljejätten Royal Dutch Shell ska minska sin personalstyrka med 6 500 tjänster i år, till följd av det kraftiga prisfallet på oljemarknaden.

Shell ska även minska sina investeringar och planerar att sälja tillgångar för 30 miljarder dollar, cirka 260 miljarder kronor, under perioden 2016—2018.

Beskeden gavs i samband med den delårsrapport där Shell redovisar en nettovinst på 3,84 miljarder dollar, cirka 33 miljarder kronor, för andra kvartalet. Motsvarande period 2014 var vinsten 6,13 miljarder dollar. Vinsten var högre än vad analytiker hade räknat med.