Tre byggbaracker föll på måndagsmorgonen i vattnet vid Lindholmspiren på Hisingen i Göteborg. En person drogs med i raset, men kunde göra sig fri från barackerna och ta sig upp på egen hand. Foto: Björn Larsson Rosvall

Tre byggbaracker föll på måndagsmorgonen i vattnet vid Lindholmspiren på Hisingen i Göteborg. En person drogs med i raset, men kunde göra sig fri från barackerna och ta sig upp på egen hand. Foto: Björn Larsson Rosvall

Det fanns inget bygglov för de byggbaracker som i måndags rasade ner i vattnet vid Lindholmspiren på Hisingen i Göteborg. En person fanns inne i en av barackerna vid raset, men lyckades ta sig ut på egen hand.

Byggbolaget Peab hade lämnat in ansökan om tillfälligt bygglov för barackerna, men inte fått det beviljat, rapporterar Göteborgs-Posten.

Eftersom Peab inte inväntat besked innan barackerna tagits i bruk riskerar byggföretaget en sanktionsavgift på cirka 10 000 kronor.

Peab kan dock fortsätta processen med att få ett bygglov enligt stadsbyggnadskontoret. Barackerna, som stod på en utbyggnad från kajen, användes som fika- och lunchrum för personal på ett närliggande bygge.