Polisstyrkan i Malmö är mer än halverad i sommar, trots våldsvågen med 30 skjutningar och briserande handgranater, skriver Sydsvenskan.

Av den ordinarie styrkan på 705 Malmöpoliser är kring en tredjedel på semester, och de ersätts inte med vikarier. Samtidigt tjänstgör ett 30-tal med uppgifter som inte är polisiära, och ett ”betydande antal” är föräldralediga, enligt tidningens sammanställning som bland annat bygger på uppgifter från polisfacket.

Sophia Willander, ordförande i det lokala polisfacket, berättar för tidningen att många poliser som hör av sig är uppgivna.
– Poliser på utredningssektionerna berättar att de börjat leta sätt att skriva av ärendena för att hinna med, säger hon till Sydsvenskan.

Tvärtemot polisledningens bedömning tror Willander att personalsituationen medför en risk för att allmänheten kan drabbas av våldet.
– Det är bara en tidsfråga innan någon i allmänheten kommer att skadas, säger hon.