Servienäringar som fastighetsskötsel och hemtjänst lever tack vare att det finns människor från andra länder att rekrytera, säger Ulf Lindberg på Almega. Foto: Daniel Olsén

Antalet invandrare som får jobb har i år ökat från 11 200 under januari till 16 800 personer i juni, enligt siffror som Arbetsförmedlingen tagit fram åt TT.

En förklaring till den ökade efterfrågan på utrikes födda är att antalet inrikes födda i åldern 16—64 år minskar. Sedan 2008 har den svenskfödda delen av den arbetsföra befolkningen krympt med cirka 22 000 personer per år.

– Utbudet av de inrikes födda blir mindre. Därför kommer de nya jobben i huvudsak att gå till de utrikes födda, säger Johan Bissman, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

I politiska diskussioner brukar det heta att Sverige kommer att få ett allt större behov av utländsk arbetskraft. Arbetsförmedlingens generaldirektör, Mikael Sjöberg, har under våren slagit fast att Sverige behöver drygt 90 000 invandrare per år för att klara sysselsättningen och välfärden.

Men för stora delar av tjänstesektorn har det varit en realitet ganska länge.

– Det är supertydligt i våra servicenäringar, som fastighetsskötsel, städtjänster och hemservice. De lever tack vare att det finns människor från andra länder att rekrytera. Utan dem hade de branscherna inte kunnat fungera, säger Ulf Lindberg på arbetsgivarorganisationen Almega.

Han betonar att även kunskapsintensiva branscher anställer allt fler personer med utländsk bakgrund.

– Både ekonomer och ingenjörer är en bristvara. Därför finns det stor efterfrågan på utländska akademiker. Vi har varit dåliga på att ta vara på dem, men vi har blivit bättre på det.

Stora arbetsgivare är teknikkonsultföretag som WSP, Semcon och Sweco. Natalia Hexan, fordonsingenjör från Rumänien, fick jobb på Semcon för tre år sedan. Men hon åkte till Sverige på vinst och förlust hösten 2011.

– Då var det svårt att få jobb. Jag skickade mer än 200 jobbansökningar och jag kontaktade alla företag jag kunde komma på. Jag var faktiskt på väg att ge upp när en svensk kollega jag arbetat med i Rumänien rekommenderade mig för Semcon, berättar hon.

När det gäller arbetskraftsinvandring är datakonsulter den största gruppen. De kommer i stor utsträckning från Indien, Ryssland och de forna öststaterna, som har en lång tradition av att ge naturvetenskapliga utbildningar.

 

Fakta

Sysselsättningen ökar bland invandrare

• Enligt siffror från Arbetsförmedlingen är sysselsättningsgraden i dag 64 procent bland utrikes födda.

• För dem som har eftergymnasial utbildning är motsvarande siffra 76 procent. Det motsvarar en ökning med 5 procentenheter på tio år. Inrikes födda har en sysselsättningsgrad på 79 procent.

• Det finns fortfarande stora skillnader när det gäller arbetslöshet mellan nya och gamla svenskar. I dag är arbetslösheten bland utrikes födda 22 procent. Det beror bland annat på en ökad tillströmning av utrikes födda. Arbetslösheten bland inrikes födda var i juni 7,5 procent.

Källa: Arbetsförmedlingen