Elva anställda har sagt upp sig från ett omsorgsboende i Allingsås efter att de utsatts för hot och kränkningar av arbetsgivaren.

Det skriver ett skyddsombud på omsorgsboendet i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Enligt skyddsombudet finns sjukintyg från flera sjukskrivna som kan styrka kritiken, rapporterar SVT Väst.

Arbetsgivaren skriver i sitt svar till myndigheten att den instabila situationen till största del berott på en verksamhetschef som inte längre arbetar kvar. Och säger att flera förbättringsåtgärder vidtagits sedan dess.

Enligt skyddsombudet har åtgärderna inte efterföljts. Myndigheten kommer därför att fortsätta utreda fallet.