Sjukdomar orsakade av hög arbetsbelastning ökar kraftigt. Bland kvinnor har antalet anmälningar nästan fördubblats på två år. Värst drabbade är personal inom vård, omsorg och utbildning.

Det är Arbetsmiljöverket som sammanställt siffror över hur många som blir sjuka på grund av hög arbetsbelastning. Det handlar om jobb med hög arbetstakt, stor arbetsmängd och inga möjligheter till paus.

Antalet kvinnor som blivit sjuka i den här typen av arbetsmiljöer har nästan fördubblats från 2012 till 2014, från 456 till 895. Motsvarande siffror för män ligger på en betydligt lägre nivå. Under 2012 anmäldes 208 och under 2014 289 fall.

I Arbetsmiljöverkets senaste Arbetsmiljöundersökning framgår att det är flest lärare som uppger att de har alldeles för mycket att göra.

Jenny Lindahl har jobbat som förskollärare i Örebro kommun i 16 år. För några år sedan blev hon långtidssjukskriven för utbrändhet. Hon led av hjärtklappning, yrsel, illamående och panikångestattacker. I dag är hon tillbaka på jobbet, men är fortfarande betydligt mindre stresstålig än tidigare.

– Att många mår dåligt i skolan beror på jättedålig organisation, okunniga rektorer och för mycket kringuppgifter. Kommunen bryter mot både skollagen och arbetsmiljölagen. Vi kan inte utföra vårt arbete under så här dåliga förutsättningar, säger hon.

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand, är inte förvånad över att lärare sticker ut i statistiken.

– Vi behöver minska arbetsbelastningen för landets lärare. Vi står inför en enorm lärarbrist, samtidigt som många lämnar yrket på grund av arbetssituationen med bland annat en orimlig börda av administrativa uppgifter, säger hon.

Medvetenheten om den svåra arbetssituationen i många traditionella kvinnoyrken har ökat under senare år.

– De tre senaste åren har vi varit ute mycket i kvinnodominerade yrken och informerat, och även tv har tagit upp problemen för de här yrkesgrupperna. När sjukdomarna blir mer synliga är det också fler som anmäler, säger Anneli Hytter, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Sociala problem ökar mest

Organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem är de som ökar mest och ligger i dag bakom nästan var tredje anmälan om arbetssjukdom till Försäkringskassan. Sedan 2010 har anmälningar med sådana orsaker ökat med hela 70 procent. Bland kvinnor är det numera den vanligaste orsaken till sjukdom till följd av jobbet.

Därför har Arbetsmiljöverket en ny föreskrift på gång, med nya regler om arbetsbelastning, arbetstider, arbetsorganisation, konflikter och kränkande behandling. Den förväntas träda i kraft efter årsskiftet.

– Föreskriften kommer innebära att vi kan granska de mest utsatta branscherna ännu mera, säger Anneli Hytter.