Ersättningen för deltidsbrandmän höjs, och villkoren för gravida förbättras. Efter långa förhandlingar nådde BRF och SKL sent i går kväll fram till ett nytt avtal.

– Vi är glada att konflikten är över. Det hade varit väldigt jobbigt om det nya varslet trätt i kraft, säger Mikael Svanberg, förbundsstyrelseledamot i Brandmännens riksförbund (BRF).

Sedan mitten av juni har 10 000 deltidsbrandmän befunnit sig i blockad. Detta efter att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vägrat gå med på BRF:s krav om högre ersättning till beredskapsbrandmännen.

När förhandlingarna på nytt havererade den 10 juli meddelade BRF konfliktåtgärderna skulle skärpas. På fredag skulle bland annat dispenser för utryckningar på larm dras in.

– Det tog tydligen tog skruv hos SKL, eftersom de till slut gick med på att höja ersättningen. Det var avgörande för att vi skulle komma överens, säger Mikael Svanberg.

Efter långa och tuffa förhandlingar enades de båda parterna om ett nytt avtal sent i går kväll. Avtalet innebär bland annat att beredskapsersättningen höjs från 3 678 kronor i veckan till 4 006 kronor.

– Vi har också kommit överens om att tillsätta en kommission som under ledning av en opartisk ordförande kan arbeta för att i framtiden ska bättre räddningstjänst i beredskap, säger Peter Berg, ordförande i BRF.

SKL är också nöjda med det nya avtalet.

– Vi är såklart jätteglada över att vi har ett avtal, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Vad var det som gjorde att ni till sist ändrade er och gick med på kravet om höjd ersättning?

Vi flyttade positionerna framåt i god dialog med medlarna, säger Heléne Fritzon.

Tidigare sa ni att det var omöjligt att höja ersättningarna eftersom de då skulle bli norm för övriga yrkesgrupper?

– Ja, men nu har vi har genom omfattande förändringar av anställningsvillkoren och omfördelning av avtalsvärdena lyckats möta deras önskemål utan att hamna över övriga avtal, säger Heléne Fritzon.

Avtalet innehåller i korthet

• Avtalet löper 18 månader (1 april 2015 – 30 september 2016), och omfattar även löneöversynen 2014. • Ersättningen för beredskapstjänst höjs till 4006 kronor per vecka. Akuta insatser ersätts med 239 kronor första timmen, och 156 kronor därefter. • Bestämmelsen om ersättning till gravid som inte kan tjänstgöra ändras. Antalet dagar med ersättning ökar från 90 till 180. • Bestämmelsen om ersättning vid deltagande i utbildning ändras, och färdtid i samband med utbildning ersätts nu som timersättning. • Tre nya centrala partsgemensamma arbeten ska genomföras för att analysera behovet av en ändring avseende semester och utbildning. • Under ledning av en opartisk ordförande ska parterna tillsammans arbeta för långsiktiga förbättringar.