Under första halvåret i år dog färre personer i arbetsolyckor, än jämfört med samma period i fjol. Hittills i år har 18 personer rapporterats omkomna, enligt nya siffror från Arbetsmiljöverket.

I fjol anmäldes 24 döda under årets sex första månader. Under hela 2014 registrerades 41 dödsfall. Det var en ganska stor ökning jämfört med året före, då 35 personer dog. Den noteringen är den lägsta någonsin.

– Statistik över dödsolyckor är svår att bedöma från ett år till ett annat, men vi på Arbetsmiljöverket har jobbat hårt med att göra den här frågan synlig genom samtal på arbetsplatser och via sociala medier. Regeringen har också börjat tala om en nollvision, säger Anneli Hytter, enhetschef på myndigheten.

Värst drabbade branscher är jordbruk och skogsbruk, tillverkningsindustrin och byggsektorn. Vanligast är att dödsolyckor sker när någon förlorat kontroll över någon form av fordon.

Den långsiktiga trenden är att antalet dödsolyckor minskar. Från 1979 till 2014 har antalet dödsfall gått ner från 169 till 41 stycken.

Även de som drabbas av skador på arbetsplatsen blir färre. För helåret 2014 registrerades 115 500 anmälda arbetsskador, vilket var en svag minskning med 1,5 procent jämfört med föregående år. Merparten av dessa är olyckor.