Flera psykologer har sagt upp sig på BUP i Lidköping till följd av hög arbetsbelastning. Nu anmäler facken mottagningen till Arbetsmiljöverket.

Trots att trycket på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Lidköping har ökat de senaste åren har arbetsgivaren inte nyanställt. Det i sin tur har lett till att flera psykologer sagt upp sig på grund av den alldeles för höga arbetsbelastningen.

Enligt fackförbunden Sveriges Psykologförbund och Vision, har arbetsgivaren inte gjort tillräckligt för att komma tillrätta med problemen. De har därför anmält den dåliga arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket.