Alla ska vara i jobb eller i studier senast inom två år. Det utlovar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som en del av regeringens nya strategi för nyanlända.

ylvajohanssonpuff4010– Etableringen av nyanlända fungerar inte som den borde, och det är uppenbart att delar av politiken måste läggas om, skriver hon i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag, onsdag.

För att klara av att ta emot så många flyktingar som i dag söker asyl i Sverige krävs ett ökat byggande av minst 250 000 nya bostäder till 2020, konstaterar Ylva Johansson. Något som i sin tur kräver regelförenklingar för att det ska gå snabbare, lättare och billigare att bygga.

Det är en förutsättning för att alla kommuner ska vara med och ta emot nyanlända enligt ett nytt lagförslag som är ute på remiss. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

Tillsammans med arbetsmarknadens parter vill regeringen också skapa så kallade ”snabbspår” för nyanlända in i yrken där det råder brist på arbetskraft. 50 arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer har hittills påbörjat arbetet inom sina branscher, enligt arbetsmarknadsministern.

Som Arbetet skrev nyligen ska alla asylsökande få möjlighet att plugga svenska och samhällsorientering från första dagen i Sverige.

I dag får nyanlända rätt till svenskundervisning först när de fått uppehållstillstånd och fått placering i någon kommun. Men från och med augusti får de plugga svenska från dag ett i Sverige. Studieförbunden får 30 miljoner kronor under 2015 för att ordna språkkurser för nyanlända. Beslutet gäller också flyktingar som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på ett asylboende i väntan på placering i någon kommun.