Det är färre som har sökt till högskolan till hösten i år jämfört med förra året, men nästan lika många har antagits i första urvalet.

Det har alltså blivit lite lättare att komma in, visar siffror från Universitets- och högskolerådet.

415 585 har ansökt till kurser eller program till hösten, en minskning med 1,5 procent jämfört med 2014.

Till vissa program, till exempel lärarprogrammet, har både antalet sökande och antalet antagna ökat.