Flera regioner och landsting har infört betald utbildning för sjuksköterskor som vill läsa in en specialistutbildning. I Västra Götalandsregionen, som var först ut, blev 62 specialistsjuksköterskor klara med utbildningen före sommaren, och minst 300 väntas tillkomma de närmaste två åren, rapporterar SVT.

Kostnaden för Västra Götalands utbildningssatsning, som innebär att sköterskorna arbetar deltid och pluggar deltid, kostar 225 miljoner kronor.

Vårdförbundet har en liknande modell, Akademisk specialisttjänstgöring (AST), och vill få alla landsting och regioner att betala specialistutbildningar. Fyra regioner och landsting har tecknat avtal med Vårdförbundet om detta och i nio fall förs samtal. Ytterligare fyra regioner har ett liknande program utan kollektivavtal.

Enligt Vårdförbundet kommer 11 000 specialistsjuksköterskor att fattas om tio år om inget görs.

Här finns avtal

Har beslutat att införa AST: Kalmar, Västerbotten, Blekinge, Örebro. Samtal förs om att införa AST: Uppsala, Kronoberg, Norrbotten, Halland, Jämtland, Jönköping, Södermanland, Västernorrland, Västmanland Har infört liknande program utan kollektivavtal: Östergötland, Västra Götaland, Skåne, Värmland. Källa: SVT